Skip til primært indhold

Indvielse af Akut Visitationsfunktion i Augustenborg

Den akutte visitationsfunktion i Augustenborg gør det nemmere for sønderjyske borgere at få hurtig og bedst mulig hjælp på psykiatrisygehuset uden for dagtid.

Siden midt i maj 2011, hvor afsnittet åbnede, har medarbejderne taget imod omkring 100 borgere, der efterfølgende er blevet set på af en specialist og har fået tilbudt indlæggelse eller ambulant behandling.

Patienter kan maksimalt have tre overnatninger i funktionen, der rummer tre døgnpladser.

Efter den akutte konsultation kan den videre behandling fx ske i lokalpsykiatrien, i TIT (Tidlig Interventionsteam for unge med skizofreni), i Klinik for Selvmordsforebyggelse, i ældrepsykiatrien eller på et af de psykiatriske døgnafsnit i Augustenborg, Haderslev eller Kolding.

Borgeren kan også blive henvist videre til et kommunalt tilbud – fx et misbrugscenter, hjemmeplejen eller socialpsykiatrien.

Del af fælles akutmodtagelse om to år

- Borgerne skal have den rigtige hjælp, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og selv om den akutte visitationsfunktion er en midlertidig løsning, så er den en god løsning, indtil sønderjysk psykiatri samles i nybyggeri i Aabenraa om to år, siger Carl Holst (V), formand for regionsrådet.

Han glæder sig over, at det akutte tilbud til psykiatriske patienter og deres pårørende til den tid vil være endnu mere udbygget end i dag.

Fra 2013 vil specialister fra sygehus og psykiatri arbejde tæt sammen i FAM – den fælles akutmodtagelse. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at psykisk syge borgere får sat fokus på hele sygdomsbilledet – altså også eventuelle fysiske sygdomme.

Fakta

 • Akut Visitationsfunktion åbnede 16. maj 2011. Funktionen er finansieret af satspuljemidler og er et samarbejde mellem Psykiatrisk Afdeling Haderslev og Augustenborg samt Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding og Augustenborg.Der er tildelt 16,369 mio. kroner fra 2010-13 til funktionen.
   
 • Akut Visitationsfunktion er åben mandag til fredag kl. 15-22 samt i weekender og helligdage kl. 10-22. Vagtlæge samt psykiatrisygehusets hotline i Augustenborg kan henvise til funktionen.
   
 • Målgruppen er borgere mellem 13 og 70 år med behov for akut psykiatrisk vurdering.
   
 • Funktionen har til huse på Psykiatrisk Afdeling Augustenborg og består af 3 senge, et opholdsrum og et kontor. Patienter kan overnatte i op til 3 døgn.
   
 • Den akutte visitationsfunktion rummer desuden en mindre PsykInfo med bøger, pjecer samt andet informationsmateriale.
   
 • Døgnafsnittene i Augustenborg (voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri), Haderslev (voksenpsykiatri) og Kolding (børne og ungdomspsykiatri) skal med udgangen af 2013 samles i nyt psykiatribyggeri i Aabenraa. I forbindelse med flytningen vil den akutte visitationsfunktion blive en del af FAM (den fælles akutmodtagelse) på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.
APPFWU02V