Skip til primært indhold

Gode ideer kom på bordet

Hvordan bliver virksomhederne endnu mere involveret i uddannelsen af arbejdskraften? Og hvordan får vi flere med en erhvervsfaglig uddannelse til at få en videregående uddannelse?

Til konferencen skrev deltagerne på specialfremstillede duge. Dagens input på dugene samles i et idekatalog. Foto: Jacob Grunnet

Til konferencen skrev deltagerne på specialfremstillede duge. Dagens input på dugene samles i et idekatalog. Foto: Jacob Grunnet

Store spørgsmål og gode ideer var i bogstaveligste forstand på bordet i Kolding mandag.

Her mødtes 220 beslutningstagere nemlig omkring 25 borde for at diskutere uddannelse og konkrete udfordringer på en konference arrangeret af Beskæftigelsesregion Syddanmark, LO og Region Syddanmark.

Løsningsforslag på duge

De meget forskellige deltagere, der til daglig sidder i Folketinget, regionsråd, byråd, bestyrelseslokaler, uddannelsesinstitutioner, fagforbund eller i produktionsvirksomheder samledes ved bordene og skrev deres løsningsforslag ned på dugene, som nu skal hjem til Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling for at blive til et idékatalog.

Det vil blandt andet blive sendt til deltagerne og samtlige folketingskandidater fra Region Syddanmark.

Samarbejde om nye tiltag 

- Jeg glæder mig meget til at se opsamlingen, for jeg har allerede hørt en masse konstruktive ideer. Jeg håber, at vi gennem samarbejde kan højne værdien af vores tiltag, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Han kridtede selv banen op tidligere på dagen med et indlæg om vigtigheden af at have et arbejde. En analyse viser, at Region Syddanmark i fremtiden risikerer at have mange arbejdsløse ufaglærte og ledige stillinger til uddannede.

- Et arbejde er det, der giver social identitet, og der er vigtige forudsætninger for at få et arbejde - en af dem kan være den rigtige uddannelse, siger han.

Regionsrådsformanden er nok klar over, at det kan være svært at få øje på de mange ledige stillinger i dag, men det gør det ikke mindre vigtigt at se frem.

- Opsvinget kommer måske ikke i morgen, men vi skal være klar over, at de nye job i overmorgen kræver mere.

Alvorlig konsekvens

Ifølge beregninger foretaget af Region Syddanmarks afdeling for Strategi og Analyse vil regionen i 2019 have 45.000 arbejdsløse ufaglærte og et næsten tilsvarende antal ledige job til faglærte og uddannede.

Det er et åbenlyst problem for de ledige og for de ramte virksomheder, og det kan ifølge forhenværende vismand Torben M. Andersen få en alvorlig konsekvens for samfundet.

- Velfærdssamfundet afhænger af høj beskæftigelse, og det betyder meget for ligheden i et samfund, at vi har samme grad af uddannelse, siger han. At ingen kommer i klemme på arbejdsmarkedet på grund af manglende uddannelse, siger Torben M. Andersen.

Problemet kommer

På konferencen fremviste han analyser, der forklarede, hvorfor der bliver brug for de mange uddannede medarbejdere. Historisk set er der nemlig, med små udsving, blevet en stadig større beskæftigelse og en stadig bedre uddannet arbejdsstyrke. Der er bare det problem, at væksten i uddannelse er stoppet omkring 2004.

- Grundlæggende har vi altid været i stand til at skabe flere job. Nu får vi et problem, som alle kan se kommer, men vi ved ikke, hvorfor kæden hopper af, siger han.

APPFWU01V