Skip til primært indhold

Forskningen blomstrer i Region Syddanmark

Hjernerne arbejder på højtryk på de syddanske sygehuse, og det giver sig til udtryk i antallet af ph.d.-stipendier fra Region Syddanmark. Regionen har modtaget ansøgninger og vurderet, at 17 projekter er egnet at få del i Region Syddanmarks pulje for ph.d.-projekter.

Fra ekstraordinær til permanent pulje

Regionsrådet afsatte i 2009 og igen i 2010, 20 millioner kr. i en ekstraordinær pulje til ph.d.-stipendier med henblik på at få flere unge til at forske på sygehusene i Region Syddanmark.

Rådet besluttede i 2010 at gøre ph.d.-puljen permanent fra 2011 for at sikre en forsat udvikling af de gode tendenser på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark.

Gode vilkår skaber fremdrift

Formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S) glæder sig over, at der nu er kommet mere momentum i uddannelsen af forskere.

- Forskningen er en uundværlig del af sundhedsvæsenet, hvis vi vil fremad, og derfor skal vi skabe gode vilkår for forskerne. Vores pulje på 20 millioner ser ud til at virke, og med de seneste projekter har vi nu rundet 94 stipendiater siden 2009, fortæller Poul-Erik Svendsen.

Det er det regionale strategiske forskningsråd der indstiller, hvilke projekter der bør modtage stipendier. Men Region Syddanmarks pulje er kun et supplement til det store forskningsarbejde, der foregår på sygehusene, hvor der bliver gennemført adskillige p.hd.-projekter.

Patienterne og det store billede
Størstedelen af forskningen, der forgår i på de offentlige sygehuse, udføres for at give en bedre behandling og til publicering, så resultaterne kan komme til gavn andre steder i Danmark såvel som i udlandet.

Stadigvæk penge til efterårsprojekter.

De 17 projekter har langt fra drænet Region Syddanmarks ph.d.-pulje, og det bliver muligt at ansøge om restbeløbet på 11,5 mio. i efteråret 2011.

APPFWU02V