Skip til primært indhold

Dagkirurgisk Center indviet

Onsdag den 21. september blev den ny tilbygning på Dagkirurgisk Center på Vejle Sygehus officielt indviet.

Foto fra dagen

Foto fra dagen

Med indvielsen af Dagkirurgisk Center er målet ikke nået, men et vigtigt skridt på vejen mod specialsygehus er markeret.

Regionsrådsformand Carl Holst klippede den røde snor og lagde i sin tale vægt på de etaper og den udvikling Vejle Sygehus gennemgår for at blive det specialsygehus med særlig fokus på kræft, de folkevalgte har truffet beslutning om.

- Vi fejrer endnu et led i udbygningen af kræftbehandlingen, der vil komme kræftramte borgere til gode. Det er til gavn for patienterne, at den ambulante kirurgi nu har fået bedre forhold. Det er også sådan, at når de fysiske forhold og rammerne om arbejdet er gode, så smitter det positivt af på arbejdsglæden, og det kommer i sidste ende også vores patienter til gode. Så bevar jeres gode humør, det er det, der smitter af på patienterne, sagde regionsrådsformand Carl Holst.

I praksis er Dagkirurgisk Center blevet udvidet med en ekstra etage. I bygningen er de specialiserede dagkirurgiske funktioner samlet, idet centret primært tager sig af skulder-, knæ-, hånd-, plastikkirurgi og mindre kikkertoperationer. Samlingen af de dagkirurgiske funktioner vil betyde hurtigere og smidigere forløb for patienterne.

- Indvielsen i dag er en markering af de første beslutninger, der blev truffet om at samle de specialiserede dagkirurgiske funktioner. Sammen med state of the art-apparatur, udvidede støttefunktioner, plads og moderne operationsstuer åbner B-bygningen her for nye muligheder, sagde administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Efter de officielle taler var der rundvisning ved medarbejdere og ledelser fra Nuklearmedicinsk Afdeling, Laboratoriecentret, Ortopæd- og Organkirurgien og Anæstesiologisk Afdeling, der alle kunne fremvise stuer og apparatur og få en snak med de besøgende om daglig praksis og visioner og drømme.

APPFWU01V