Skip til primært indhold

Bedst mulig behandling frem for mest mulig behandling

Hurtigere og bedre behandling og øget fokus på kvalitet. Det er den strategi, Region Syddanmark fremadrettet skal følge. Da de økonomiske rammer vil blive strammere i årene frem, skal fokus skærpes. Det vil regionen gøre ved at sikre bedst mulig behandling for patienterne, frem for mest mulig behandling. Det giver nemlig mulighed for både at styrke kvaliteten og samtidig forbedre effektiviteten.

For at opnå dette, og for at få næste års budget til at hænge sammen, skal der sættes forskellige kvalitetstiltag i gang. Det var regionsrådets medlemmer enige om, mandag 26. september 2011, da de enstemmigt godkendte 2012-budgettet.

Kvalitet og effektivitet i højsædet

- Vi er nødt til at slå bremserne i og få dæmpet væksten på sundhedsområdet. Også selvom vi har været påpasselige og har en sund og stabil økonomi i Region Syddanmark. De nye indsatsområder skal hjælpe os til at gøre tingene smartere og endnu mere effektivt, uden at det går udover patienterne eller kvaliteten. For vi skal stadig tilbyde patienterne den bedst mulige behandling, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmark har de seneste år opnået øget effektivitet, kortere ventelister og højere patienttilfredshed. Samtidig har man overholdt de budgetter, der er aftalt med regeringen.

Men et stadig stigende pres på sundhedsvæsenet gør nu nedjustering og nyt fokus nødvendigt. Opgaven er at forholde sig kritisk til ydelser, som ikke er nødvendige, men som sundhedsvæsenet blot yder for en sikkerheds skyld, uden at det reelt forbedrer resultatet for patienten.

Den fælles akutmodtagelse er hjørnestenen

Et godt eksempel på den kvalitetsomlægning, der skal til, er arbejdet omkring den akutte patient. Et arbejde som allerede er i fuld gang på sygehusene. Her er tanken, at den akutte patient bliver modtaget, diagnosticeret og behandlet samme sted. Speciallægerne kommer i front, hvilket betyder, at patienten får en hurtig og effektiv behandling.

Fremover vil patienten møde et standardiseret tidsstyret patientforløb (STP) – forløb, der sikrer kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet. En række af patientforløbene skal være implementeret inden udgangen af 2012.

Forskningsleder skal sikre evaluering

Som del af handlingsplanen er der også ansat forskningsledere på samtlige fem fælle-sakutmodtagelser i Region Syddanmark, hvilket sikrer evaluering og erfaringsudveksling akutmodtagelserne imellem.

Andre indsatsområder

Region Syddanmark vil også skærpe indsatsen overfor kronikeren. Det skal ske i tæt samarbejde mellem sygehus, egen læge og kommunen, hvor forebyggelse, tidlig op-sporing, overblik over aftaler og initiativer bliver nogle af nøgleordene. Derudover vil patientsikkerhed komme i fokus. Specielt skal medicinområdet og sygehushygiejne prioriteres højt.

Fakta

En forudsætning for at regionen opfylder økonomiaftalen med regeringen i 2012 er, at regionens sygehuse igen til næste år forbedrer deres produktivitet med to procent. Alene det betyder effektiviseringer for 280 mio. kr. Her udover gennemføres egentlige besparelser på 40 mio. kr. for at få budgettet til at hænge sammen.

Region Syddanmarks 2012-bruttobudget er på 25 mia. kr. For de penge leverer 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

APPFWU02V