Skip til primært indhold

Sygehuset i Fredericia skal have nyt liv

Politikere fra Region Syddanmark og Fredericia Kommune skal finde ud af, hvad fremtidens ledige lokaler på sygehuset i Fredericia skal bruges til.

Store rummelige bygninger med udsigt ud over vandet tæt på centrum af Fredericia. Der er meget potentiale i sygehuset i Fredericia, og netop de muligheder skal politikere fra Region Syddanmark og Fredericia Kommune kigge på i en ny politisk styregruppe.

Seks medlemmer

Den politiske styregruppe kommer til at bestå af i alt seks politikere - tre fra Fredericia Kommune og tre fra Region Syddanmarks regionsråd. De regionale politikere er Carl Holst (V), Bo Libergren (V) og Bente Gertz (S). De blev udpeget på regionsrådsmødet i dag, mens de kommunale repræsentanter endnu ikke er blevet udpeget.

Ledige lokaler skal fyldes med andre aktiviteter

I den sygehusplan regionen er i gang med at realisere er det planen at de afdelinger, der i dag er på sygehuset i Fredericia skal flyttes til sygehuset i Kolding i år i løbet af en årrække.

I den oprindelige plan var spørgsmålet om at bruge sygehuset i Fredericia til ambulant behandling dog holdt åbent.

Nu forekommer det imidlertid mindre sandsynligt, at der bliver brug for sygehuset i Fredericia til ambulant behandling – hverken helt eller delvist.

I forbindelse med budgetlægningen for 2012 har regionsrådet derfor vedtaget at oprette en styregruppe med repræsentanter fra kommune såvel som region. Styregruppen skal finde anvendelsesmuligheder til de arealer, der ikke skal bruges til sygehusdrift i fremtiden.

- Det er vigtigt, at vi finder løsninger, som giver mening både lokalt og regionalt, og derfor er det naturligt at samle kommunalpolitikerne og regionspolitikerne, så vi i fællesskab kan sikre, at der også er lys i vinduerne, når vi flytter aktivitet fra sygehuset i Fredericia, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V).

Foruden den politiske styregruppe vil der også blive oprettet en administrativ styregruppe, der vil bestå af embedsmænd fra regionen og kommunen.

Region Syddanmark er dog i fortsat dialog om, hvorvidt skadeklinikken på sygehuset i Fredericia skal bevares.

APPFWU01V