Skip til primært indhold

Nyt psykiatrisygehus med sammenhæng og tilgængelighed

Det nye psykiatrisygehus, der vil stå klar i Aabenraa i 2014, vil være kendetegnet ved en fælles akutindgang og ved at samle flere af regionens psykiatriske aktiviteter. Samtidig vil værdier som tilgængelighed, sammenhæng og tryghed være omdrejningspunkt. Værdierne vil også blive materialiseret igennem byggeriet. I dag blev byggeprogrammet godkendt af regionsrådet.

Om knap et års tid tages det første spadestik, og indenfor tre år vil et helt nyt 20.000 kvadratmeter stort psykiatrisygehus i Aabenraa stå klar på adressen Egelund.

Byggeriet vil samle psykiatriske funktioner fra Augustenborg og Haderslev samt børne- og ungdomspsykiatriske senge fra Kolding. Byggeriet vil afspejle tilgængelighed, tryghed og være med til at sætte patienten i fokus. Det nye psykiatriske sygehus bliver i den sammenhæng tænkt sammen med det somatiske sygehusbyggeri i Aabenraa.

I eftermiddags, mandag 24. oktober 2011, blev byggeprogrammet godkendt af det syddanske regionsråd.

Blev fremrykket fire år

- Nu har vi taget det næste store skridt mod et nyt og fremtidssikret psykiatrisygehus i Aabenraa. Det er glædeligt, og jeg hæfter mig også positivt ved, at regionsrådet i sin tid fik fremrykket byggeriet, så det nu står færdigt i 2014 i stedet for 2018, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Psykiatrisygehuset i Aabenraa var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018. I forbindelse med regionsrådets 2010-vækstpakke lykkedes det at finde penge til at fremrykke projektet, så det nu kan stå færdigt i 2014 - enkelte funktioner allerede i efteråret 2013.

Fremtidssikret psykiatri- og akutsygehus

Det psykiatriske sygehus i Aabenraa vil få plads til 115 sengeliggende patienter indenfor henholdsvis almen-, geronto-, (ældrepsykiatri) og børne- og ungdomspsykiatri. Samtidig vil psykiatrisygehuset blive tænkt sammen med det nye akutsygehus i Aabenraa, der skal dække hele det sønderjyske område.

- Med den fælles akutmodtagelse vil vi sikre, at borgerne tilses af eksperter med det samme og hurtigst muligt får en diagnose. Der vil være speciallæger til stede på sygehuset døgnet rundt, siger midlertidig formand for psykiatriudvalget, René Lundegaard (DF).

Fælles indgang

Psykiatrien vil blive integreret i den fælles akutmodtagelse (FAM), så borgerne sikres én indgang til akutbehandling. I FAM vil speciallæger stå klar med hjælp fra både det psykiatriske og somatiske område.

Projektet forventes at koste knap 480 mio. kr. Byggeriet foretages i to etaper og begynder midt i 2012. Det forventes at stå helt færdigt i 2014.  

Fakta

Psykiatrisygehuset placeres i nye rammer ved det somatiske sygehus i Aabenraa.

Projektet samler de psykiatriske sengeafsnit fra Haderslev og Augustenborg. Derudover etableres et geronto-psykiatrisk og et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium for Sønderjylland i Aabenraa. Afsnittet vil også rumme ungdomspsykiatriske sengepladser fra Kolding.

Der arbejdes med et byggeri i to etaper: Første etape kommer til at omfatte et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske Familiehus. Spadestik i august 2012. Byggeriet står færdigt i efteråret 2013.

Anden etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske sengefunktioner og ambulatorier i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Første spadestik i foråret 2013. Byggeriet står færdig til indflytning i efteråret 2014.

Projektet omfatter nybyggeri af knap 20.000 kvm. Den psykiatriske del af sygehuset etableres nord-vest for den nuværende hovedindgang.

Der vil i byggeriets udformning og indretning være fokus på grundlæggende værdier som: Tilgængelighed, patienten i fokus, sammenhæng i behandlingen, afstigmatisering, adgang til naturen, tryghed, overskuelighed og fleksibilitet.

Fokus på "psykiatri i bevægelse" via etablering af aktivitetsmuligheder i og udenfor sengeafsnittene, herunder etablering af motionsarealer og hal.

Byggeriet etableres som lavt byggeri i to etager, der følger et stærkt skrånende terræn. Det udformes i pagt med naturen via mere eller mindre plejede udeområder og med visse facadebeklædninger af træ.

APPFWU01V