Skip til primært indhold

Syddanske skadestuepatienter venter 38 minutter

Ventetiderne på de syddanske skadestuer og skadeklinikker er blevet kortere.

En målrettet indsats for at nedbringe ventetiderne på skadestuerne i Region Syddanmark bærer nu frugt. Nye tal viser, at de gennemsnitlige ventetider falder, og i august 2011 var den gennemsnitlige ventetid 38 minutter på de seks skadestuer i regionen. Tallene for både skadeklinikker og skadestuer viser gennemsnitlige ventetider, der er endnu kortere - nemlig 33 minutter i august.

- Vi har sat nogle faste mål for, hvor hurtigt man kan forvente at få behandling på skadestuerne i Region Syddanmark og gennemført en række tiltag for at nedbringe ventetiden. Nu kan vi se, at det virker. Vores medarbejdere har vist, at det kan lade sig gøre at forkorte ventetiden på vores skadestuer. Især er det godt at se, at der er en positiv tendens i udviklingen på Odense Universitetshospital, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Øget lægebemanding giver resultater

Det er blandt andet øget lægebemanding samt fokus på at få mindre skader behandlet hurtigt, der har været med til at skære ventetiden ned. I løbet af 2011 er den gennemsnitlige ventetid faldet fra 47 minutter i januar til 38 minutter i august. Et samlet tal for både skadeklinikker og skadestuer viser, at den gennemsnitlige ventetid er faldet fra 41 minutter i januar til 33 minutter i august.

Fastlagte mål

Regionsrådet fastlagede tidligere i år en række servicemål på skadestueområder, blandt andet et krav om, at 75 procent af alle patienter skal være i gang med behandlingen inden for én time. Opgørelser viser, at i august måned kom 78,2 procent af alle patienter på syddanske skadestuer i behandling ind for én time.

Hjemmeside med aktuelle ventetider

I nærmest fremtid vil regionen løbende offentliggøre ventetiderne på de forskellige skadestuer på internettet, så borgerne hurtigt kan orientere som om, hvor de hurtigst kan få hjælp på en skadestue.

- Tingene går fremad, men vi ved, at vi ikke skal hvile på laurbærrene. Der er stadig brug for hårdt arbejde for at sikre, at ventetiderne fortsætter den positive udvikling, og at vi ikke falder tilbage i et negativt spor, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.


Fakta:

I Region Syddanmark er der seks døgnåbne skadestuer i Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Esbjerg og Aabenraa. Derudover er der seks skadeklinikker i Sønderborg, Haderslev, Tønder, Grindsted, Middelfart og Fredericia. Skadeklinikkerne har åbent fra kl. 8 - 22 med undtagelse af skadestuefuntionen i Sønderborg, som har åben døgnet rundt.

APPFWU02V