Skip til primært indhold

Syddansk uddannelsessektor til eksamen

95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, hvis det står til politikere både på nationalt og regionalt plan. Men hvor gode er de syddanske uddannelsesinstitutioner, politikere, vejledere og andre til at arbejde sammen og sikre, at de unge ikke falder ned mellem to stole?

Det får 125 repræsentanter for de forskellige parter i Syddansk Uddannelsesaftale selv mulighed for at svare på, når de fredag mødes til ”gruppeeksamen”. Parterne gik i 2009 sammen om uddannelsesaftalen netop for at sikre et tæt og sammenhængende arbejde omkring den store udfordring. Alligevel har kun 71 pct. af de 25-34-årige syddanskere en ungdomsuddannelse, og derfor skal parterne blandt andet debattere, om potentialet i uddannelsessamarbejdet er udnyttet godt nok.

Alle kender udfordringerne, og 100 syddanske unge har givet deres idéer på en 12-timers camp. På konferencen skal regionen, kommunerne og alle uddannelsesaktørerne nu i fællesskab drøfte, hvordan de kommer videre og finder de fremtidige løsninger, der sikrer størst effekt – så Syddanmark kan komme helt i mål.

Evalueringen finder sted:

Fredag den 2. december kl. 9.30-13.30 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154 i Kolding. ”Eksaminator” er Clement Kjersgaard fra DR.

På mødet bliver også Region Syddanmarks nye udddannelsesstrategi og handlingsplan for 2012-2013 fremlagt. Her peges der på seks hovedudfordringer, som især skal i fokus, herunder de unges egne forudsætninger fra grundskolen og frafaldet ved studiestart.

Udfordringerne understøttes af en ny såkaldt effektmodel med masser af statistik fra det syddanske uddannelsesliv. Her kan man bl.a. læse, at 14 pct. af de 18-19-årige i Syddanmark har utilstrækkelige kundskaber i læsning og matematik, samt at kun cirka 67 pct. af de unge, der begynder på en erhvervsuddannelse, stadig går på uddannelsen et år efter.

Deltagerne kan via keypad stille skarpe spørgsmål til et panel af elever, rektorer, politikere og repræsentanter for erhvervslivet omkring det grønne bord – og bagefter give karakterer til det hidtidige samarbejde. Dagen sluttes af med en translokation, hvor regionrådsformand Carl Holst (V) overrækker et diplom til den syddanske kommune, som har flest 25-34-årige med en ungdomsuddannelse.

Pressen er velkommen hele dagen.

Parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale

• Region Syddanmark
• Kommunerne i Syddanmark
• Ungdommens Uddannelsesvejledning
• Produktionsskolerne
• Landbrugsskolerne
• De frie kostskoler
• SOSU- skolerne
• Handelsskolerne
• Gymnasierne
• VUC’erne
• De tekniske skoler
• Erhvervsakademierne
• Professionshøjskolerne
• Syddansk Universitet
• Studievalg Sydjylland og Fyn
• DI - Organisation for erhvervslivet
• Dansk Erhverv
• Dansk Byggeri
• DS Håndværk & Industri

Desuden bakker Undervisningsministeriet op om aftalen.

Læs mere på syddanskuddannelsesaftale.dk 

APPFWU02V