Skip til primært indhold

Syddansk enighed om ny Lillebæltsbro

Der er hårdt brug for en tredje forbindelse over Lillebælt. Allerede i dag er der kritisk trængsel i spidsbelastningsperioder, og fra 2030 vil bilisterne opleve daglige sammenbrud i trafikken, hvis der ikke gøres noget.

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark har længe været enige om at sætte en ny Lillebæltsforbindelse højt på dagsordenen, men ikke om selve linjeføringen. På et møde onsdag i Kommunekontaktudvalget lykkedes det imidlertid at skabe enighed om at arbejde for en parallelforbindelse ved siden af den eksisterende mellem Middelfart og Fredericia.

- Det haster med at få løst de daglige trængselsproblemer i trafikken. Lillebælt er ved at blive en prop, og det vil kun blive værre i årene fremover, hvis vi ikke kommer i gang, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Kritisk trængsel

I dag passerer omtrent 60.000 køretøjer dagligt Lillebæltsbroen. I 2020 vil det tal være steget til 81.000, og ser man frem til 2040 hedder tallet 116.000. Det viser fremskrivninger af trafikudviklingen over Lillebælt i screeningsrapport fra Cowi til Transportministeriet.

- Kun ved at stå sammen og tale med én stemme kan vi gøre os forventninger om at få indfriet vores nødvendige ønsker til investering i vores infrastruktur. Vores ønsker er desuden til gavn for hele landet og vil medvirke til at skabe øget vækst og arbejdspladser, supplerer formand for Kommunekontaktrådet, borgmester Egon Fræhr (V).

Der er endnu ikke taget stilling til, om tunnel eller en bro vil være den bedste løsning. Det skal en screeningsrapport afgøre. En ny bro ventes at koste i omegnen af 6 mia. kr., mens en tunnelforbindelse er noget dyrere.

- Udmeldingen om behovet for en ny Lillebæltsbro skal ikke tolkes, som at vi er imod en Kattegat-forbindelse. Vi ønsker blot, at vi får løst de eksisterende trængselsproblemer, før vi begynder at bruge milliarder af kroner på nye mastodontbroer, siger Carl Holst.

Ud over en tredje Lillebæltsforbindelse arbejder de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark for en ny midtjysk motorvej til aflastning af E45 samt hurtige tog mellem de større danske byer, så toget bliver et reelt alternativ til bilen.

APPFWU01V