Skip til primært indhold

Stor spørgelyst til borgermøde om retspsykiatri

Mere end 60 interesserede borgere trodsede tågen og mødte forleden frem for at få klarhed om Region Syddanmarks planer med den kommende retspsykiatri, der skal samles i Middelfart fra efteråret 2013.

Der var stor spørgelyst. Naboer ville vide, hvordan de kunne være sikre på, at patienterne ikke pludselig dukkede op i deres baghave. Om kameraovervågning og lysindfald vil blive kastet ind over deres grund, om nybyggeriet vil afføde flere arbejdspladser i byen osv.   

Patienter ikke fanger

Inden spørgerunden fortalte regionsrådsformand Carl Holst (V) om de politiske visioner bag den nye retspsykiatri.

- Som den første region samler vi nu retspsykiatrien. Det gør vi for at skabe bedre rammer for forskning, for at styrke det faglige miljø, og for at skabe forhold, der gør, at patienterne føler, at de er i behandling og ikke indespærrede, sagde Carl Holst og pointerede:

- Vi skal huske, at det er syge mennesker, vi har med at gøre. Mennesker, som vi skal have gjort raske, så de kan blive samfundsborgere igen. Det er ikke kriminelle, der skal spærres inde. Der skal være fokus på behandling, ikke kun på hegn.

I løbet af aftenen kunne de fremmødte også se tegninger af det kommende byggeri, og høre om de tanker Region Syddanmark gør sig i forhold til behandling og sikkerhed.

Tilhørsforhold og fritid

Region Syddanmark tager blandt andet udgangspunkt i undersøgelser, der viser, at flugtforsøg mest effektivt forebygges ved, at patienterne får et tilhørsforhold til personalet – og dermed også til afdelingen.

- Det skal ikke kun være murene, der holder på patienterne. Behandling, undervisning, fritidsaktiviteter og en god relation til personalet skal være med til at begrænse lysten til at flygte. Vi skal give patienterne en hverdag, der skal forberede dem på livet udenfor, sagde ledende overlæge Peter Fristed.

Se tegninger over det kommende byggeri:

Byggeriet set ovenfra

Den fire meter høje mur

Fakta

Region Syddanmarks psykiatriplan ”Fremtidens Psykiatri” blev vedtaget af regionsrådet i 2007. Et element i denne plan er at samle retspsykiatrien i Middelfart.

Der skal være 70 retspsykiatriske døgnpladser samt en almenpsykiatrisk afdeling med 36 pladser.

Ud af de retspsykiatriske døgnpladser skal 14 være private to-værelsesstuer, hvor anbringelsesdømte patienter efter en periode kan flytte over i.

Foruden ombygning af eksisterende arealer udvides der med ca. 8.500 kvadratmeter.

Resultatet bliver en moderne retspsykiatri, hvor behandling og sikkerhed vil gå hånd i hånd. Der vil blive lagt vægt på den gode relation mellem patient og medarbejder og på varierede fritidsaktiviteter, blandt andet i form af voksenundervisning, træningskøkken og sportshal.

Der vil være gængse fysiske sikkerhedsforanstaltninger i form af en fire meter høj facade, der er designet til at modstå flugtforsøg. Murene omkring retspsykiatrien vil være videoovervågede og belyst. Der vil være elektronisk adgangskontrol og et privat vagtværn vil overvåge området ved hjælp af kameraerne.

Den samlede pris er knap 237 millioner kroner.

Byggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2013.

APPFWU02V