Skip til primært indhold

Sociale tilbud skal skifte adresse

Der er store forbedringer på vej til beboerne på de sociale botilbud Lilleskov og Skovhuse. De to tilbud skal nemlig sammen med dagtilbuddet Østerhuse flytte adresse til nogle af Region Syddanmarks andre matrikler.

- Jeg synes, vi har fundet en rigtig god løsning, der tilgodeser både beboerne og de økonomiske udfordringer, som vi står overfor på socialområdet, siger socialudvalgsformand Bente Gertz (S).

Region Syddanmark har i en længere periode ønsket at forbedre de fysiske forhold for beboerne på Lilleskov, Skovhuse og Engbo samt brugerne af dagtilbuddet Østerhuse. De tre botilbud og dele af dagtilbuddet ligger på Strandvænget, og var tidligere også samlet under navnet Strandvænget.

Engbo er i gang

Beboerne på botilbuddet Engbo er allerede på vej til at få nye boliger. Region Syddanmark er nemlig allerede i gang med byggeriet af nye boliger i Nyborg, og 30. november bliver det første spadestik taget til botilbuddets nye boliger i Kerteminde.

Tættere på byen

Lilleskov og dele af Skovhuse kommer fremover til at ligge tættere på byen. Helt præcist betyder det, at Lilleskov placeres med 48 nybyggede boliger på kollegiegrunden ved Nyborgskolen i Nyborg by, og at Skovhuse placeres med 16 nybyggede boliger på området ved Nyborgskolens gymnastiksal og med endnu 16 nybyggede boliger i Slugten mellem 1A og Børnehusene på Skaboeshusevej. Sammen med de eksisterende 16 boliger i 1A vil Skovhuse bestå af i alt 48 boliger.

Dagtilbuddet Østerhuse vil fremover bestå af to afdelinger. Den ene bliver liggende på Låddenhøj tæt på den fremtidige placering af Lilleskov. Den anden er Påfuglen, som flyttes til grunden ved siden af den kommende placering af døgntilbuddet Engbo på Skaboeshusevej.

For lave lofter betyder nye boliger

Udgangspunktet var i en længere periode, at de nuværende bygninger blot skulle renoveres, men efter udarbejdelsen af helhedsplanen for det tidligere Strandvænget i efteråret 2010 har nærmere tekniske undersøgelse vist, at de nuværende bygninger på Skaboeshusevej i Nyborg ikke kan anvendes.

Boligerne i botilbuddene har bærende betonbjælker, der kun giver en rumhøjde på 2,1 meter, og det vanskeliggør etableringen af lifte, der kan dække hele boligen. Betonbjælkerne kunne dog fjernes og erstattes af udvendige jernbjælker, men undersøgelserne konkluderede, at det vil være en for dyr løsning, og derfor har det været nødvendigt at finde alternativer i samråd med beboernes pårørende.

- Samarbejdet med pårørenderådene fra botilbuddene har været upåklageligt. Vi har konstant været i tæt dialog, så vi sammen kunne finde en løsning, som alle parter har kunnet stå inde for. Resultatet bliver centralt placerede boliger af høj standard, siger Bente Gertz.

Farvel til svømmehal

I forlængelse af flytningerne er Region Syddanmark nødsaget til at nedlægge svømmehallen. Udgifterne på 600.000 kroner om året til drift er simpelthen for høje. Produktionskøkkenet på Skaboeshusevej og på Kollegiegrunden vil indtil videre fortsætte som hidtidigt.

Region Syddanmark vil derudover nu iværksætte et samarbejde med Nyborg Kommune om den fremtidige anvendelse af de bygninger, der fremover vil stå tomme.

APPFWU02V