Skip til primært indhold

Kom til møde om fremtiden for sygehuset i Hviding

I 2014 flyttes de sidste funktioner fra den psykiatriske afdeling i Hviding, og det åbner op for, at bygningerne kan anvendes til andre formål.

Hvad de historiske bygninger fremover skal rumme, ligger endnu ikke fast. Derfor inviterer Region Syddanmark nu til møde, hvor borgerne kan komme med gode idéer til, hvad der kan skabe lys i vinduerne fremover.

Borgermødet finder sted:

Onsdag den 7. december kl. 19-21 på Hviding Sygehus, Ribevej 27, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe.

På mødet vil der være oplæg fra blandt andre regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) og udvalgsformand John Snedker fra Esbjerg Kommune. De vil orientere om den planlagte proces og mulighederne for at benytte sygehuset til andre formål.

- Borgermødet er en oplagt chance for at fortælle om vores ønske om at sikre by- og erhvervsudvikling – og samtidig høre, hvilke tanker lokalsamfundet gør sig om de fremtidige aktiviteter i bygningerne, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Også livsstilsanalytiker Jørgen Duus vil være til stede på borgermødet og give sit bud på, hvordan de forestående begivenheder kan blive startskuddet til en positiv udvikling for en by som Egebæk-Hviding.

Oplæggene munder ud i en fælles debat, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. Samtidig kan man komme med gode forslag og idéer til, hvad regionen og kommunen skal arbejde videre med i forhold til den kommende salgsproces.

Pressen er velkommen til borgermødet.

Fakta:

Region Syddanmarks psykiatriplan ”Fremtidens Psykiatri” blev vedtaget af regionsrådet i 2007. Et element i denne plan er at samle de psykiatriske afdelinger, så sengeafsnittet på det psykiatriske afsnit i Hviding flytter i nybyggeri i Esbjerg. Det sker med udgangen af 2014.

I den forbindelse har regionen sat gang i en proces med at finde nye anvendelsesmuligheder til de historiske sygehusbygninger. Ønsket er at sælge sygehuset til et formål, som kan skabe aktiviteter og lys i bygningerne fremover til gavn for lokalbefolkningen.

APPFWU01V