Skip til primært indhold

Holst og Carstensen underskriver årsplan

En udvidelse af det grænseoverskridende universitetssamarbejde, flere fælles sundhedsløsninger og et strategisk partnerskab omkring det nye INTERREG 5A-program.

Det er hovedpunkterne, når regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU) mødes for at præsentere og underskrive årsplanen 2011-2012 for samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein.

I den forbindelse inviteres pressen til en pressekonference:

Onsdag den 23. november kl. 15.45-16.15 på Hotel & Restaurant Fakkelgaarden, Fjordvejen 44 i Kollund.

At årsplanen underskrives netop på Fakkelgaarden – med Flensborg Fjord som smuk kulisse – er ikke tilfældigt. Fødevarer og turisme/oplevelsesøkonomi er nemlig to af seks fælles styrkepositioner i grænseregionen og symboliserer dermed den vækst, som begge parter ønsker at skabe. Hvor fødevarebranchen er karakteriseret ved en stærk beskæftigelse og en stabil brancheomsætning, kan turismeerhvervet bryste sig af høje overnatnings- og beskæftigelsestal. De øvrige fire styrkepositioner er: bæredygtig energi, sundhedsøkonomi/velfærdsteknologi, logistik og viden.

På pressekonferencen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de to politikere.

APPFWU01V