Skip til primært indhold

69,4 mio. kr. til grøn vækst og arbejdspladser i Syddanmark

Fødevareministeriet har bevilget en ramme på 69,4 mio. kr. til projekter inden for grøn vækst i Syddanmark, der kan skabe op til 300 arbejdspladser.

Region Syddanmark og de syddanske kommuner har i fællesskab skabt Det Syddanske Grøn Vækst Program, som støtter projekter inden for indsatsområderne:

  • Udvikling og markedsføring af syddansk turisme
  • Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for fødevareerhvervet
  • Naturkvalitet og –oplevelser
  • Energi og miljø

Formålet er at skabe et grønt landbrugs- turisme- og fødevareerhverv, der skaber vækst samtidig med, at naturoplevelser forbedres og klimamålsætninger understøttes. Landbruget og turisme- og fødevareindustrien skal bidrage til at løse udfordringerne inden for miljø og klima samtidig med, at erhvervet understøtter beskæftigelsen og udviklingsmulighederne i alle dele af Syddanmark.

Nye oplevelser

- Grøn Vækst-programmet vil profilere Region Syddanmark som en fremsynet, miljøvenlig region i Europa. Samtidig vil der blive skabt langtidssikrede arbejdsplader i regionen, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Det skal ske ved blandt andet at satse på at lave nye oplevelser for turister i det fri via forbedringer og bedre adgangsforhold til naturområder. Desuden vil der være mulighed for at styrke virksomhedssamarbejder, netværk og kompetenceudvikling i fødevareerhvervet med øget vækst til følge.

- Grøn Vækst programmet vil skabe gode muligheder for at øge bosætning og beskæftigelse i de syddanske kommuner, imens man tager hensyn til naturen og miljøet, siger Egon Fræhr, der er borgmester i Vejen Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Syddanmark.

Fakta

Ansøgninger til det Syddanske Grøn Vækst Program skal tage udgangspunkt EU's landdistriktsprogram inden for emnerne:

  • Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne
  • Netværksaktiviteter
  • Natur og miljø projekter
  • Udvikling og demonstrationsprojekter i fødevaresektoren

Første ansøgningsfrist er 3. januar 2012. Derudover er der planlagt yderligere tre ansøgningsfrister i 2012 og tre i 2013. Ansøgningsmateriale er under udarbejdelse og vil snarest muligt blive offentliggjort på regionens hjemmeside. Spørgsmål vedrørende programmet og muligheder for støtte kan allerede nu rettes til udviklingskonsulent, Mikkel Ditlefsen, Region Syddanmark, tlf. 7669 8201. 

APPFWU01V