Skip til primært indhold

3spor.dk - vejen frem for Danmark

I dag lancerer de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark en ny hjemmeside om infrastruktur. Siden er ikke blot en vidensbank med rapporter, analyser, nyheder og grafik om den danske infrastruktur. Den understøtter også de tre spor, politikere og erhvervsvirksomheder i regionen bakker op om som helt nødvendige investeringer til at undgå fremtidige sammenbrud i trafikken.

Hjemmesiden har derfor fået navnet 3spor.dk.

Her vil politikere og meningsdannere kommunikere omkring den langsigtede strategi for de tre spor og holde partierne bag Trafikforliget op på de aftaler, der blev indgået i 2009.

- Nu samler vi al tilgængelig viden om veje, broer og togdrift, så borgere, interessenter og journalister kan få oplysninger om infrastrukturen ét sted. Det er bydende nødvendigt med investeringer i vores infrastruktur for at skabe fornyet vækst og skabe et godt arbejds- og bosætningsmiljø, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Det vil også være muligt at finde oplysninger om andre potentielle infrastrukturprojekter i landet.

Se fremtidens rejsetider

På 3spor.dk kan man eksempelvis finde korte fakta om antallet af biler over Lillebæltsbroen i dag og fremskrivninger om trafikken over bæltet frem til 2040. Men man kan også fordybe sig i længere rapporter og analyser eller klikke sig ind på kort over rejsetiderne med tog i dag og fremover, hvis den såkaldte timemodel indføres. Sidstnævnte vil betyder rejsetider på ca. en time mellem de større danske byer og Flensborg.

Borgmester i Vejen Kommune og formand for Kommunekontaktrådet, Egon Fræhr (V), glæder sig over den syddanske enighed og over hjemmesiden, som giver et fælles grundlag at debattere fremtidens infrastruktur ud fra.

- Allerede i dag spilder vi alt for lang tid på at holde i kø eller på langsommelig kollektiv transport. Det skal vi have gjort noget ved, og den syddanske enighed om de tre spor for Danmark er meget vigtig forudsætning for at vinde endnu bredere opbakning til vore synspunkter, slår Egon Fræhr fast.

Løs problemerne først

Senest i 2013 beslutter Folketinget sig for de kommende års investeringer i den danske infrastruktur. Valget står blandt andet mellem en fortsat udbygning omkring "Det store H", som går fra Aalborg i nord til grænsen i syd samt i øst-vestlig retning mellem Trekantområdet og København – eller om der skal investeres i nye store anlæg som eksempelvis en fast forbindelse over Kattegat.

- Danmark skal være et attraktivt sted for virksomheder at slå sig ned. Her spiller infrastruktur en vigtig rolle for især eksporterhvervene, men det er også vigtigt for mobiliteten i samfundet, at man som borger hurtigt kan komme fra bopælen til arbejdspladsen. Og eksportvirksomhederne kører for størstedelens vedkommende ad E45, så det skal vi have løst før, vi eventuel kaster os ud i nye store projekter, mener Lasse Krull (C), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark. 

APPFWU02V