Skip til primært indhold

190 mio. kr. til forskning og innovation i velfærdsteknologi

Patient-at-home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century, som er projektets titel, fokuserer på udvikling af teknologier og services, som kan give patienten mulighed for øget selvhjulpenhed, egenbehandling og –omsorg i eget hjem.

- Patient-at-home er et resultat af og bygger oven på en bevidst strategisk satsning på velfærdstekonologi og -service som vækstskaber i Region Syddanmark. Dette projekt kan være med til at realisere ambitionen om Danmark som internationalt førende inden for udvikling, afprøvning og anvendelse af sundheds- og velfærdsløsninger gennem offentlig-privat samarbejde, siger Carl Holst, regionsrådsformand Region Syddanmark.

Nye behov og muligheder

Projektet tager med udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier fat på de nye behov og muligheder, der opstår med byggerierne. Forskningen koncentreres om planerne omkring øget ambulant behandling og ”hjemlæggelse” af patienter, særligt inden for områderne genoptræning, hjemmemonitorering, pleje i eget hjem, IKT infrastruktur, informations- og databehandling samt dokumentation af effekt.

- Danske virksomheder får gennem projektet adgang til prøve teknologier og ny viden om udviklingsbehov af på Region Syddanmarks nye sygehusbyggerier. Den markante private opbakning til projektet vidner om, at der ligger et kæmpe markedspotentiale og venter på danske virksomheder, når viden om sundhedsvæsnets behov kombineres med forskning og virksomheders kommercielle kompetencer, siger Carl Holst.

Eksport og kvalitet

Syddansk Vækstforum har siden 2008 fokuseret på de erhvervsmæssige muligheder, der ligger i at kunne udvikle nye løsninger og teknologier, der kan være med til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet. Syddansk Vækstforum alene har indtil nu investeret 250 mio. kr. i området.

- Sundhedssektoren kan øge behandlingskvaliteten, optimere ressourceforbruget, og patienter kan blive mere engagerede i forhold til egen behandling og rehabilitering. Vi får altså både mulighed for et nyt eksporteventyr og forbedret effektivitet og kvalitet i den offentlige sundhedsservice, siger Carl Holst, der også er formand for Syddansk Vækstforum.

Fakta
Projektet

Patient-at-home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century, som er projektets titel, er et såkaldt SPIR (Stategic Platform for Innovation and Research) inden for intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologiudbudt i fællesskab af det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. SPIR har til formål at styrke sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation ved at skabe platforme med fokus på offentlig-privat innovation og effektiv videnspredning mellem forskningsinstitutioner og virksomheder.

Patient-at-home har et samlet budget på 190 mio. kr., hvoraf den private medfinansiering udgør 78 mio. kr.

Syddansk Vækstforum har reserveret op til 19 mio. kr. til medfinansiering. Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation bidrager med 70 mio. kr. Den resterede medfinansiering kommer fra Syddansk Universitet, innovationspartnere med flere.  

Partnere i projektet

Syddansk Universitet (ansøger) Aalborg Universitet, DTU, Københavns Universitet, Osaka University (Japan), University of Arizona (USA), Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, Welfare Tech Region, DELTA, RoboCluster, Odense Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus Kommune, Næstved Kommune, Region Syddanmark, Idéklinikken i Region Nordjylland samt 29 virksomheder. Herudover forventes inddraget i alt 500 virksomheder i netværksaktiviteter i løbet af platformens levetid.

APPFWU02V