Skip til primært indhold

Profil af danskernes sundhed

Flest borgere med dårligt fysisk helbred. Sådan er det, hvis man skal tro en stor ny national sundhedsprofil. Blandt syddanskere er der flest borgere med dårligt fysisk helbred og flest, der ryger dagligt. Flest nordjyder er overvægtige og københavnerne drikker mest. Sådan er det, hvis man skal tro en stor ny national sundhedsprofil.

Oplysningerne om danskernes helbred er indsamlet blandt 180.000 borgere over 15 år. Det er regionerne, i samarbejde med sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har stået for undersøgelsen, og i går, torsdag 10. marts 2011, blev oplysningerne samlet i en fælles national database og offentliggjort.

Med databasen har kommunerne nu fået et redskab, der kan bruges til at forbedre den forebyggende indsats. Den enkelte kommune kan se, hvordan borgerne i kommunen har det – hvor meget de ryger, hvilke sygdomme de lider af osv. – og kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og lære af hinandens erfaringer.  

Databasen bliver opdateret hvert fjerde år.

 

 


 

 

APPFWU02V