Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Tønder indviet

Psykiatrien i Region Syddanmark havde fuldt hus ved indvielsen af den første sønderjyske lokalpsykiatri. Lokalpsykiatri er andet og mere end traditionel distriktspsykiatri, og Lokalpsykiatri Tønder er et godt bud på, hvad også kommende lokalpsykiatrier kommer til at tilbyde patienter og pårørende.

Indvielse og 10 års jubilæum

- Tønder er det første sted, hvor vi etablerede et opsøgende psykoseteam. Det er 10 år siden den 1. april. Filosofien er, at behandlingstilbuddet skal være mest muligt lokalt forankret. Når folk er psykisk syge, skal vi møde dem hurtigt og tættest muligt på det samfund, de er en del af, sagde Carl Holst (V), formand for regionsrådet, i sin tale ved indvielsen af Lokalpsykiatri Tønder.

Regionsrådsformand Carl Holst

Regionsrådsformand Carl Holst

Region Syddanmark har i sin plan for fremtidens psykiatri påpeget, at lokalpsykiatri skal være indgangsport til al psykiatrisk behandling. Og Lokalpsykiatri Tønder har en del erfaring i at arbejde midt i lokalsamfundet. Dette gode arbejde kan medarbejderne, med overlæge Bernhard Bork i spidsen, nu fortsætte og udvikle.

Psykoseteamet er til for de sværest syge – fx patienter, der lider af skizofreni. Derudover indeholder Lokalpsykiatri Tønder distriktspsykiatri (eller almenfunktion) og akutfunktion. I akutfunktionen vil fokus være at gøre en indsats for de patienter, der har brug for hjælp i en kortere periode. Det kan fx være borgere, der lider af depression.

Færre indlæggelser

Bernhard Bork kunne i sin tale berette om et faldende antal indlæggelser, da det jubilerende opsøgende psykoseteam (OPT) – dengang Europas første – begyndte sit virke.

- Personalet i OPT har evnet at gå helt nye veje og yder fortsat en stor indsats med en samtidig høj faglig standard, sagde han og betegnede indvielsen som en stor dag for både psykiatri og Tønder.

Overlæge Bernhard Bork

Overlæge Bernhard Bork

Formand for psykiatriudvalget, Jytte Lauridsen (DF) glædede sig også over, at endnu en lokalpsykiatri kunne åbne dørene.

- Manøvren med at gøre behandlingspsykiatrien tilgængelig og åben midt i samfundet fordrer en stor omstilling. Det er ikke overstået fra den ene dag til den anden. Men vi er på vej, sagde hun.

PsykInfo i lokalpsykiatrien

Ud over behandlingstilbuddene vil hver lokalpsykiatri rumme en PsykInfo. PsykInfoerne bliver ”søstre” til de lokale PsykInfoer, som allerede findes på døgnafsnittene i de fleste byer i Region Syddanmark. Her kan borgere hente viden og information og deltage i foredrag og arrangementer.

Carl Holst og Jytte Lauridsen var enige om, at der skal gøres noget ved fordommene omkring psykisk sygdom – og at PsykInfoerne spiller en stor rolle i den indsats.

- Der er stadig stor forskel på, hvordan man bliver mødt, når man har brækket benet eller fået et knæk på sjælen. Det skal vi have lavet om på, sagde Carl Holst.

Foto fra Lokalpsykiatri Tønder

Foto fra Lokalpsykiatri Tønder

Fortsat samme antal senge

Indførelsen af lokalpsykiatri kommer ikke til at betyde, at der ændres i antallet af sengepladser i den syddanske psykiatri. Der vil fortsat være en døgnplads til rådighed, når patienten har brug for det.

Det er målet, at der er lokalpsykiatri i alle større byer i Region Syddanmark inden udgangen af 2015. Lokalpsykiatri Tønder blev indviet den 15. marts og Lokalpsykiatri Svendborg den 22. februar. I 2011 indvies også lokalpsykiatrier i Brørup, Fredericia og Aabenraa.

Lokalpsykiatri Tønder har adresse på Carstensgade 6 – 10.

Lokalpsykiatri Tønder har adresse på Carstensgade 6 – 10.

APPFWU01V