Skip til primært indhold

Forsigtig opbakning til brugerbetaling

Eftermiddagens debat og afstemninger ved borgertopmødet i Middelfart førte flere markante budskaber med sig, da de 235 borgere blandt andet skulle stemme om øget brug af brugerbetaling.

- Jeg besøger min læge en gang om året, og jeg ser gerne, at man indfører brugerbetaling ved besøg hos egen læge. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal være med til at betale for andres lægebesøg, lød et af synspunkterne.

235 borgere var mødt frem i Middelfart. Foto: Jesper Balleby.

235 borgere var mødt frem i Middelfart. Foto: Jesper Balleby.

Betaling hos egen læge

Et lille flertal af de fremmødte stemte for, at man kan indfører en grad af brugerbetaling ved besøg hos egen læge.

En borger var dog nervøs for, at det ville medfører øget ulighed.

- Jeg tror, at det ville betyde, at flere helt undlader at gå til læge med mindre, at de er meget syge. Herudover vil det også ramme de fattigste, som næppe har plads i deres budget til at gå til læge. Hvis de skal betale for det, vil de formentlig helt fravælge lægebesøg, sagde hun.

Patienterne har også et ansvar

Topmødedeltagerne sendte også et signal om, at ansvaret for sundhed og sygdom ikke ligger hos sundhedsvæsenet alene. De efterlyste blandt andet et større fokus på forebyggelse og på borgernes ansvar for egen sundhed.

87, 6 pct. af deltagerne sagde ja til, at det er i orden, at der bliver stillet øgede krav til, at den enkelte patient laver ændringer i sit liv, så behandlingen få størst mulig effekt.

- Hvis man skal kunne forsvare lange og dyre behandlingsforløb, må man som minimum kræve, at patienten tager det seriøst og gør, så meget som muligt for, at behandlingen skal få den størst mulige effekt, påpegede en deltager.

Udsagnene fra dagens borgertopmøde er med i den videre proces i udarbejdelsen af en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

APPFWU01V