Skip til primært indhold

Flot fremmøde til topmøde

Det var nødvendigt at tage ekstra stole i brug, da borgertopmødet i Middelfart blev indledt. I alt var 235 borgere mødt op, og det var forventet, at 200 af de tilmeldte ville dukke op.

I løbet af formiddagen spiller deltagerne et visionsspil, som skal give politikerne nogle pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen, og debatten er godt i gang ved bordene, hvor deltagerne efter tur bidrager med deres ønsker.

 - Der skal være en mere klar rød tråd gennem sundhedsvæsenet. Den skal begynde ved første konsultation og så følge patienten gennem hele forløbet og slutte på sygehuset, hvis man bliver indlagt eller opereret, lød et af synspunkterne ved bordene.

Der er stor deltagelse i borgertopmødet. Foto: Jesper Balleby.

Der er stor deltagelse i borgertopmødet. Foto: Jesper Balleby.

Afstemning senere

Ved et andet bord blev der efterlyst mere klar kommunikation.

- Kommunikationen skal blive bedre, og det er ikke nok kun at henvende sig til patienten. Det er nødvendigt, at man også sørger for at inddrage de pårørende, sagde en deltager.

Over middag skal de 235 borgere diskutere og stemme om 18 forskellige spørgsmål. De skal blandt andet diskutere information til patienter, lige adgang til behandling samt brugerbetaling. Diskussionen bliver rundet af med en afstemning om de enkelte spørgsmål.

Borgertopmødet markerer afslutningen på SundhedsKaravanen, der de seneste to uger blandt andet har besøgt havnearbejdere i Esbjerg, mødregrupper i Vejle, brugere af en varmestue i Sønderborg og designstuderende i Odense.

Sideløbende med mødet i Middelfart bliver der afviklet tilsvarende møder i landets fire øvrige regioner. Dermed får 1.000 borgere på landsplan muligheden for at komme til orde. 
 

 

 

 


 

 

APPFWU02V