Skip til primært indhold

Flere intensivsenge på OUH

Region Syddanmark styrker intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital (OUH) ved at oprette 3,5 ekstra intensivsenge. Det besluttede det syddanske regionsråd i eftermiddags, mandag 28. marts 2011.

- Efter at Region Syddanmark har lavet samarbejdsaftalen med Region Sjælland om blandt andet lunge- og hjertekirurgi, er der blevet brug for flere intensivsenge, og derfor opruster vi nu med flere pladser, siger formand for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S).

Den sjællandske samarbejdsaftale, der blev indgået i august sidste år, betyder, at sjællandske patienter kan blive behandlet i Odense og omvendt – at syddanske patienter kan blive behandlet på Sjælland. I forhold til OUH gælder det samarbejde indenfor karkirurgi, lungekirurgi, gynækologisk cancer og hjertekirurgi.

Man forventer desuden, at det sjællandske samarbejde vil blive udbygget henover året:

- Intensivkapaciteten må ikke blive en flaskehals for, at OUH kan udvide det sjællandske samarbejde. I en situation, hvor der er udsigt til flere patienter fra Sjælland vil vi derfor følge kapaciteten tæt, siger Poul Erik Svendsen. 

Det er ikke kun pga. samarbejdet med Region Sjælland, at der er behov for flere senge. Region Syddanmark har tidligere hjemtaget hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Hjertecenter Varde og Skejby Sygehus.

De to første måneder i 2011 har 63 patienter allerede taget turen over Storebælt fra Sjælland til Fyn for at blive opereret af de syddanske specialister.

Fakta

Udvidelsen med 3,5 senge finder sted på afdelingen VITA, som er thorax- og karkirurgisk afdelings intensivafsnit.

De samlede udgifter til udvidelsen udgør 12 mio. kr. i 2011 og godt 14 mio. kr. i 2012 og fremover. Pladserne etableres pr. 1. maj 2011.

Udvidelsen betyder, at der fremover vil være 47,6 intensive og intermediære pladser på OUH.    

Samlet set medfører udvidelsen, at der skal ansættes personale svarende til 30 fuldtidsstillinger på afdelingen.

På årsbasis regner man med, at aktiviteten vil stige med ca. 850 intensivdøgn.Region Syddanmark styrker intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital (OUH) ved at oprette 3,5 ekstra intensivsenge. Det besluttede det syddanske regionsråd i eftermiddags, mandag 28. marts 2011.

APPFWU02V