Skip til primært indhold

Find den nationale database her.

En sammenligning af de danske regioners psykiatriske behandling placerer Region Syddanmark i top, når det kommer til produktivitet. Det slår en arbejdsgruppe sammensat af Danske Regioner fast i en netop offentliggjort undersøgelse baseret på tal fra 2009.

Produktiv på alle leder og kanter

Psykiatrien i Region Syddanmark formår at lægge sig i toppen uanset, hvordan man beregner produktiviteten – og det er både indenfor børne- og ungdomspsykiatri og indenfor den almene psykiatri.

 - Det er nogle meget flotte tal, som medarbejderne i psykiatrien har al grund til at være stolte over. Det er med til at understrege, at Region Syddanmark også leverer varen på det psykiatriske område, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

 En af årsagerne til tallene kan være, at Region Syddanmark har den højeste andel af patienter i ambulant behandling sammenlignet med de andre regioner – altså behandling der ikke kræver indlæggelse. Netop den ambulante behandling er et af Region Syddanmarks fokusområder i den psykiatriplan, som regionsrådet godkendte i 2007.

 Åbne døre

Undersøgelsen viser derudover også, at Region Syddanmark har flest patienter i behandling, får flest henvisninger og afviser færrest. Resultaterne tyder på, at psykiatrisygehuset har åbnet dørene, og at borgerne nyder godt af åbenheden og tilgængeligheden, hvilket også var et fokuspunkt i den vedtagne psykiatriplan.

- Vi kæmper med at gøre psykiatriske lidelser mindre tabubelagte. Derfor er det også nødvendigt, at vi med vores tilbud åbner op, så borgerne opfatter os som en naturlig og tilgængelig del af regionens sundhedstilbud. Vi er ikke i mål, men tallene fra undersøgelsen viser, at vi er på rette vej, siger formand for psykiatriudvalget i Region Syddanmark, Jytte G. Lauridsen (DF).

Region Syddanmark har allerede åbnet de første af i alt 15 lokalpsykiatrier. Centrene skal placeres rundt om i kommunerne, og dermed gøre det nemmere for syddanskerne at få hjælp. De såkaldte Lokalpsykiatrier bliver steder, hvor syddanskere kan få hjælp, der ikke kræver indlæggelse.

Find den bedst mulige løsning

Undersøgelsen fra Danske Regioner skal give de fem regioner en bedre forståelse for, hvordan hver enkelt region griber behandlingen af psykiatriske patienter an. Dermed kan regionerne skabe den bedst mulige behandling til borgerne.

APPFWU01V