Skip til primært indhold

Center for Kommunikation og Hjælpemidler fylder 10 år

CKHM er et regionalt videns – og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne og for fagpersoner i kommuner og Region Syddanmark.

Miraklernes hus…

var pressens overskrift på dette initiativ i 2001. Et initiativ, der har det formål at samle eksperter på hjælpemiddelområdet og den kompenserende specialundervisning. Og et initiativ, der vil finde de bedst mulige løsninger til handicappede på syns -/ tale -/ teknologi og mobilitetsområdet. Løsninger, der er målrettede, tværfaglige og koordinerede til rimelig penge. CKHM, der igennem årene har efterlevet denne målsætning, sælger nu ydelser til kommuner, jobcentre og staten – og giver herunder ca. 5.000 borgere specialrådgivning eller specialundervisning.

Jubilæet bliver markeret på adressen Vestre Engvej 56 i Vejle 1. april 2011 med reception og åbent hus:

Kl. 12.00 vil der være reception for inviterede gæster: Politikere, samarbejdspartnere med flere. Pressen er meget velkommen til at deltage.

Mellem kl. 13.00 -15.00 er der åbent hus for borgere og brugere i Vejle,  Kolding og Fredericia kommuner samt andre interesserede.

Salg af frasorterede hjælpemidler

Personale fra centrets fem fagområder og samarbejdspartnere vil under udvidet åbent hus orientere om deres ydelser, og INVIA vil præsentere Region Syddanmarks hjemmeside for innovation af velfærdsteknologiske løsninger. Samtidig er der arrangeret et oprydningssalg, hvor det er muligt at købe centrets frasorterede hjælpemidler til meget nedsatte priser.

Om CKHM

Centret blev etableret i 2001 ved sammenlægning af flere amtslige tilbud på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet, men ydelserne har en lang lokal historie. Tilbuddet til hørehandicappede startede med Landshøreinstituttet i Fredericia for mere end 100 år siden. Herefter fulgte i Vejle Amt etableringen af Taleinstituttet i 1971 og etableringen af Hjælpemiddelcentralen for 35 år siden.

- Centret varetager specialrådgivning og kompenserende specialundervisning
indenfor områderne Tale, Høre, Teknologi, Syn og Mobilitet. CKHM afholder desuden kurser til fagpersoner, der er tilknyttet borgere med kommunikations- og mobilitetshandicap, fortæller Erik Blæsbjerg Poulsen, der har været centerchef siden starten i 2001.

Centret tilbyder derudover en række arbejdsmarkedsrelaterede ydelser og er leverandør til VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation)
i komplicerede og specialiserede enkeltsager.

Centrets specialister og faglige medarbejdere fordeler sig på følgende kategorier:
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, hørepædagoger, optikere,
ADL- og mobilityinstruktører, synskonsulenter, IKT-konsulenter og EDB-teknikere.

Du kan finde oplysninger om de enkelte områders tilbud samt generel information om Center for Kommunikation og Hjælpemidler på www.ckhm.dk 

APPFWU02V