Skip til primært indhold

Nye visioner for det syddanske sundhedsvæsen

”Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom”.

Sådan lyder overskriften for Region Syddanmarks nye sundhedsvision. Regionsrådet har her til eftermiddag, mandag 30. maj 2011, nikket ja til at sende visionen i høring.

Høringsudkastet er et resultat af en lang proces, der strækker sig fra diskussion i efteråret 2010 til et borgertopmøde i marts 2011. Formålet med processen har været at inddrage så mange parter som overhovedet muligt. 

Inddragelse og ejerskab

- Visionen bliver et vigtigt pejlemærke for retningen i regionens sundhedsvæsen fremover, og vi skal alle – borgere, patienter, medarbejdere og politikere - kunne identificere os med den og bruge den i hverdagen. Derfor har det også været vigtigt at høre alle parter, fordi inddragelse og engagement fører til kendskab og ejerskab, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Hjælp og fælles ansvar

Visionen beskriver, hvordan sundhedsvæsenet skal være i tiden fremover. Alle kommende initiativer og tiltag – både strategiske og konkrete - skal spejles over i visionen, som angiver den langsigtede retning.  Blandt pejlemærkerne er ord som dialog, lighed og sammenhæng. Fokus på rettidighed og kvalitet. Og at det bedste resultat opnås, når alle tager ansvar. 

Forslaget til ny vision sendes nu i høring. Formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S) opfordrer så mange som muligt til at deltage.

Alle kan bidrage

- Høringsudkastet sendes ud til en bred kreds af patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle borgere har mulighed for at gå ind på hjemmesiden og bidrage med forslag og ideer, og det synes jeg da, at man skal gøre, siger Poul-Erik Svendsen.

Visionen er beskrevet så kort, præcist og konkret som muligt. Det har hele tiden været tanken og ønsket fra visionsudvalgets side.

Alle kan bidrage til visionen via hjemmesiden: www.regionsyddanmark.dk/høring
Frist for at afgive høringssvar er torsdag 15. september 2011.

Visionen skal konkretiseres

Den nye vision forventes at blive endeligt behandlet og godkendt i regionsrådet i november 2011. Derefter skal visionen udfoldes og konkretiseres:

- Når visionen har været i høring og er blevet godkendt, bliver vores største udfordring at få den konkretiseret. Så visionen bliver levende og ikke ender med kun at blive et stykke papir på en opslagstavle, siger Poul-Erik Svendsen.

Fakta

Høringsudkastet er resultatet af en lang proces, der blev skudt i gang med en temadrøftelse i regionsrådet tilbage i april 2010. Siden da har et såkaldt visionsudvalg arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Formålet har været at inddrage så mange som muligt i processen.
Indledningsvist blev der lavet et diskussionsoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2010.

I februar og marts 2011 blev der holdt en sundhedskaravane, hvor regionsrådspolitikere drog rundt i regionen og besøgte en række forskellige borgergrupper i Esbjerg, Sønderborg og Vejle – blandt andet besøgte de en mødregruppe, ældresagen og en varmestue. Politikere og borgere havde her lejlighed til at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet.

Som afslutning på sundhedskaravanen blev der holdt en visionsworkshop i Odense, hvor kreative unge var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg.

Til slut blev der holdt et borgertopmøde i Middelfart 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere visioner for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. Drøftelserne ved borgertopmødet resulterede i en lang række pejlemærker som bidrag til det videre arbejde.

På baggrund af de mange bidrag og indtryk er der udarbejdet et forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, og det er det forslag, der nu sendes i bred høring blandt borgere, patienter, ledelse, kommuner, regioner, specialeråd osv. 

APPFWU01V