Skip til primært indhold

Kingstrup indvier nye boliger for unge med hjerneskade

Region Syddanmark har de seneste måneder været i gang med at udvide Kingstrup på Vestfyn - et bo- og beskæftigelsestilbud for sen hjerneskadede. Der er bygget fire fritliggende toværelses boliger med tilhørende fælles- og personalehuse - alle fortrinsvist til unge, der har pådraget sig en hjerneskade.

De fire nye boliger står nu færdige og klar til indflytning, og det skal fejres:

Indvielsen finder sted tirsdag 17. maj 2011 kl. 10.00. Adressen er Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted.

Pressen er velkommen til at deltage.

Program:

  • Velkomst ved forstander Dan Wollbrink
  • Tale ved regionsrådsformand Carl Holst (V)
  • Tale ved formand for socialudvalget Bente Gertz (S)
  • Tale ved arkitekten
  • Regionsrådsformand Carl Holst klipper snoren til boligerne i samarbejde med en beboer
  • Mulighed for at nyde snacks og sodavand

Fakta om Kingstrup

Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud er beliggende i Gelsted, ca. 23 km sydøst for Middelfart. Det er et tilbud for personer med erhvervet hjerneskade. Det kan for eksempel være hjerneskade som følge af blodprop, trafikuheld eller misbrug.

Med de nye boliger er der plads til 12 beboere i døgntilbuddet.

Kingstrup har otte beboere i døgntilbud og har længe haft behov for at gøre noget særligt i forhold til de unge beboere. Det er det behov, man nu har imødekommet ved at etablere fire nye boliger, der bl.a. skal give mere frirum, mere plads til den enkelte og flere fritidsmuligheder.

Erfaringen er, at de yngre beboere har brug for at kunne leve i et ungdomsmiljø, med mere plads og hvor der er et fritidstilbud, netop tilpasset deres aldersgruppe.

Formålet ved at etablere fire nye pladser har derfor været at skabe et bedre og mere målrettet tilbud til de to beboergrupper. Derfor er der bygget små selvstændige bygninger - fire fritliggende to værelses huse - og et fælleshus. De fire boliger er tænkt som såkaldte udslusningsboliger, dvs. boliger for de unge, indtil de flytter for sig selv.

Formålet med afdelingen er bl.a. at afklare de unges behov her og nu samt at afklare hvad de forventes at have brug for i fremtiden: At få afklaret hvilket type job den unge kan håndtere. Hvilken uddannelse vedkommende evt. skal i gang med – altså at få lagt en plan for fremtiden.

Tilbuddet har eksisteret siden 1999 og blev oprindelig etableret af Fyns Amt. I dag er det Region Syddanmark, der driver tilbuddet.

APPFWU02V