Skip til primært indhold

Flere intensivpladser på OUH

Efter at have formået at bringe mængden af overflytninger af intensivpatienter på Odense Universitetshospital ned siden regionens dannelse, har Region Syddanmark den seneste tid kæmpet med en stigning i antallet.

Faktisk var det mindre end en ud 100 patienter på intensivafdelingen på OUH, der blev overflyttet, men flere syddanskere på det syddanske universitetshospital, et øget behov for intensiv behandling og hundredvis af patienter over Storebælt har betydet en stigning i antallet af overflyttede intensivpatienter. Men allerede nu er Region Syddanmark klar med flere intensivsenge for at komme flytteriet til livs.

Intensivsenge skal på plads

OUH har i 2011 overflyttet 46 intensivpatienter, men de intensive patienter skal ikke flyttes rundt i det omfang, som det sker netop nu. Derfor har regionsrådsformand, Carl Holst (V), allerede taget kontakt til forretningsudvalget i Region Syddanmark og fået tilladelse til at foretage en formandsbeslutning om at øge antallet af intensivsenge på OUH.

- I forretningsudvalget var der opbakning til, at vi handler hurtigt og opretter nye intensivsenge og dermed sørger for, at vi holder antallet af overflytninger på det lave niveau, vi tidligere har besluttet af sigte efter, siger Carl Holst.

Succes giver travlhed

Region Syddanmark indgik i efteråret 2010 en aftale med Region Sjælland, der betød, at sjællandske patienter kan blive behandlet på Odense Universitetshospital.

Region Syddanmark har derudover besluttet, at syddanske hjertepatienter skal behandles i Syddanmark. OUH behandler dermed flere syddanske patienter, der tidligere er blevet sendt til Skejby Sygehus eller til private sygehuse.

De to faktorer sammen med en generel stigning i efterspørgslen på intensiv behandling til medicinske patienter har betydet, at intensivsengene på OUH har været fyldt op, og at personalet dermed har været nødsaget til at overflytte patienter til andre sygehuse.

Regionsrådet oprettede i forbindelse med aftalen med Region Sjælland 3,5 intensivpladser for at imødekomme behovet i forhold til de sjællandske patienter. Men den øvrige udvikling har medvirket til, at man nu må oprette nye intensivsenge.

Travlhed giver succes

Begge tiltag er sat i søen for at forstærke OUH’s position som et af Danmarks tre universitetshospitaler. Sjællands-aftalen og hjemtagningerne betyder, at lægerne behandler flere patienter, og dermed opretholder et konstant højt niveau, mens økonomien derudover forbedres.

- Jo flere patienter, der bliver behandlet på OUH, jo stærkere et universitetssygehus har vi - og vi har brug for et stærkt universitetssygehus i Region Syddanmark. Hvis det betyder, at vi skal udvide antallet af intensivsenge, så er vi parate til det. I den benhårde kamp om at opretholde en høj kvalitet, skal vi være villige til at betale prisen for succes, siger Carl Holst.

Region Syddanmark er nu i gang med at fastlægge hvor stort behovet er, samt hvilke muligheder der er for at skaffe den nødvendige fysiske kapacitet både på kort og længere sigt.

APPFWU01V