Skip til primært indhold

Der forskes i den akutte patient

Det syddanske regionsråd har på deres møde i dag, mandag 30. maj 2011, bevilliget ekstra penge til en endnu stærkere forskningsindsats, netværk og nye forskningsmiljøer på regionens fem akutmodtagelser. Forskningspengene skal styrke indsatsen overfor den akutte patient.

- Akutmodtagelserne kommer til at fungere som omdrejningspunkt på sygehusene i fremtiden. Samtidig er det en helt ny og anderledes måde at arbejde på, og derfor skal vi også sikre, at de optimale forskningsmiljøer er til stede, siger formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S).

Ressourcerne skal være der

- Vi skal sikre os, at erfaringerne bliver brugt og udvekslet sygehusene i mellem; at der hele tiden bliver forsket og udtænkt nye ideer; og at sygehusene får tildelt de ressourcer, der gør, at de så også kan prioritere det. Det er blandt andet derfor, vi nu går ind og støtter økonomisk, siger sundhedsudvalgsformanden. 

Omlægningen til akutmodtagelserne stiller krav til nyt byggeri, til ny organisering og nye arbejdsgange, men det åbner også op for helt nye muligheder for forskning i den akutte patientbehandling. 

Tre nye tiltag

Derfor vil man nu etablere forskningsledelse på de fem akutmodtagelser i regionen via en fælles regional finansiering. Der skal ansættes en forskningsleder med dedikeret tid til forskning på alle akutmodtagelser. Hver enhed vil de første to år få tilført det, der svarer til 40 procent af en forskningsleders lønudgift. Bevillingen nedtrappes over en fireårig periode.   

Derudover skal der etableres et formelt netværk, der skal sikre erfaringsudveksling og koordinering af forskning på tværs af de enkelte akutmodtagelser. Derudover bliver der afsat ekstra 3 mio. kr. over maksimalt tre år til forskning i den akutte patient. De ekstra midler afsættes for at sikre, at forskningsmiljøerne er i stand til at igangsætte projekter.

Projekterne skal være i gang inden udgangen af 2011.

Fakta om FAM

Fremover skal alle akutte patienter ind ad én og samme dør på sygehuset, så de uanset tidspunktet på døgnet og året kan blive mødt af et team af specialister, som hurtigst muligt kan yde den bedst tænkelige hjælp. I stedet for at akutpatienterne sendes ud på de forskellige afdelinger til behandling, kommer specialisterne til patienten. Det skal give større sammenhæng for patienten og mere ro på afdelingerne.
Patienterne vil få en hurtigere og bedre behandling, medarbejderne vil få nye måder at arbejde på, og sygehusbygningerne bliver fysisk ændret, så de passer til den nye måde at tænke sygehusvæsnet på. Det kan lyde simpelt, men ikke desto mindre er det den største omvæltning af sundhedsvæsnet i Danmark i nyere tid.

Der skal være fem fælles akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark: I Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Svendborg og på OUH. Hverdagen på de fælles modtagelser er i fuld gang, selvom de fysiske rammer og organiseringen endnu ikke er endeligt på plads.

APPFWU01V