Skip til primært indhold

Aktører enige om energi-tiltag

Energiteknologi er et af Region Syddanmarks absolutte vækstlokomotiver. Men der skal samarbejdes mere og uddannes flere inden for området. Det stod klart på et seminar for relevante aktører i Nordborg.

Sønderborg er et knudepunkt for energiteknologi i Region Syddanmark, og for nylig mødte ca. 50 personer inden for branchen op på LINAK i Nordborg for at diskutere, hvordan teknologien fremover kan føre til øget vækst.

Energi er ét af tre satsningsområder i Syddansk Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi frem mod 2020. Det betyder, at kun projekter, der hører ind under ét af disse områder, fremover kan få regional støtte.

Vigtige tiltag

På seminariet var der derfor lagt op til, at virksomheder, organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner kunne komme med deres input til området, som i øjeblikket står med en række udfordringer. Ikke mindst i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for energiteknologi.

Parterne var enige om, at følgende tiltag skal prioriteres:

  • At øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder ved at få flere virksomhedspersoner ind på uddannelserne.
  • At udveksle mere viden mellem uddannelser og virksomheder gennem flere studiejob, lærerpladser og praktikophold for studerende.
  • At skabe flere test- og demonstrationsfaciliteter for at øge eksporten af energiløsninger.

Skal satse på talenter

De relevante spillere inden for branchen bakkede dermed op om den politiske holdning på området.

- Idéerne fra seminaret passer perfekt med vores idé om at satse målrettet på talenter inden for vores kerneområder. Universiteterne skal forske mere erhvervsrettet, og virksomhederne skal få øjnene op for den værdi, de kan få ud af at samarbejde med universiteterne, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum.

Mere samarbejde

Seminariets konklusioner ligger også i god forlængelse af en sideløbende proces i regi af Lean Energy Cluster. Her er der nedsat to arbejdsgrupper med deltagere fra virksomheder, Syddansk Universitet og regionen, hvis arbejde skal munde ud i en styrkelse af uddannelserne og efteruddannelse i erhvervet.

- Energieffektivisering er et område, hvor vi virkelig står stærkt, og det indbyder til, at vi udbygger og forfiner vores kompetencer på området. Derfor er samarbejdet så vigtigt. Hvis vi ikke lykkes med en fælles løsning, får vi en stor udfordring i at sikre arbejdspladser og værditilvækst i regionen, siger Carl Holst.

APPFWU02V