Skip til primært indhold

To børnehavegrunde forurenet i Varde Kommune

Region Syddanmarks undersøgelser af jordforureningen i en række børnehaver viser, at jorden i to børnehaver i Varde Kommune er forurenet med tjærestoffer. Der er sat hegn op på legepladsen, og oprensningsarbejdet går i gang snarest.

En række børnehaver i Region Syddanmark er igennem den seneste tid blevet undersøgt for jordforurening, fordi de ligger steder, hvor der var sandsynlighed for forurening. Nu viser undersøgelserne, at bekymringen de fleste steder er ubegrundet.

I 32 ud af 34 børnehaver i Tønder, Billund, Vejen, Fredericia og Varde Kommune er der således ikke grund til en yderligere indsats. Kun i to børnehaver i Varde Kommune er der fundet så kraftig jordforurening, at jorden nu skal renses op. Det drejer sig om Børnehaven Trinbrættet i Sig samt Columbus, Sdr. Plantage.

- I disse børnehaver har vi fundet et stort indhold af tjærestoffer i jorden. På Trinbrættet stammer forureningen fra en nærliggende jernbane, mens forureningen på Columbus, Sdr. Plantage stammer fra en gammel fyldplads. Forureningen er heldigvis bundet til jorden og giver derfor ikke indeklimaproblemer i institutionernes bygninger. I første omgang har vi gennemgået resultaterne med institutionen og kommunen. De berørte forældre er informeret af institutionerne. Vi har afspærret området omkring den forurenede jord, og snart går oprensningsarbejdet i gang, fortæller civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun fra Region Syddanmarks jordforureningsafdeling.

Regionen har allerede sendt oprensningsarbejdet i udbud, så et firma hurtigt kan komme i gang med gravearbejdet. Oprensningsindsatsen forventes afsluttet før nytår.

APPFWU02V