Skip til primært indhold

Startskud til sygehus i Aabenraa

Tre regionsrådsmedlemmer med formand Carl Holst (V) i spidsen tog 30. juni i fællesskab første spadestik til et P-hus ved Aabenraa Sygehus.

Spadestikket markerede, at Region Syddanmark nu giver plads til gravemaskiner og byggefolk på området.

- I en periode frem til 2019 hvor et fuldt udbygget og moderne sygehuskompleks vil stå færdigt i Aabenraa til gavn for alle sønderjyder, må vi leve med byggestøj og måske lidt mere besværlige adgangsveje. Men det er midlertidige gener, og når de er slut, vil der være nye flotte og tidssvarende rammer for behandling og pleje af borgerne. Både når det handler om fysiske sygdomme og om psykiske lidelser, sagde Carl Holst.

Foruden regionsrådsformanden var Stephanie Lose (V), formand for sygehusstrukturudvalget, også til stede.

Sygehuset i Aabenraa får i første fase blandt andet fælles akutmodtagelse og et særligt familiehus – begge steder vil både somatiske og psykiatriske patienter blive modtaget og behandlet.

- Akutmodtagelse og familiehus bliver vigtige dele af det nye sygehus. Med fælles akutmodtagelse vil vi sikre, at borgerne tilses af eksperter med det samme og hurtigst muligt får en diagnose. Døgnet rundt til der være speciallæger på sygehuset, sagde Carl Holst.

Familiehuset bliver base for dennuværende børneafdeling og for den gynækologisk-obstetriske afdeling - og for et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium.

Både akutmodtagelse, familiehus og ny samlet psykiatrifunktion vil stå klar i slutningen af 2013. Udvidelsen af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa fortsætter med en fase to frem til 2019.

Fakta

P-huset

P-huset forventes at stå færdigt i foråret 2012. Det skal i første omgang bruges af håndværkere og medarbejdere. Det får plads til 720 biler og dækker et areal på 6.200 kvm. P-huset kommer til at koste 42,5 mio. kroner inkl. en ny adgangsvej.

Akutsygehuset

Sygehus Sønderjylland udvider og udbygger i Aabenraa for at skabe rammer for et akutsygehus for hele det sønderjyske område. Akutsygehuset får 258 senge inkl. 45 senge i den fælles akutmodtagelse.

Det nuværende sygehus er på ca. 25.000 kvm. Det nye sygehus inkl. kælder bliver på ca. 71.000 kvm.

I Fase 1 bygges ca. 22.000 kvm. Fra 2018 vil Sygehus Sønderjylland i Aabenraa stå for 195.000 ambulante behandlinger årligt og ca. 70.000 sengedage. Byggesummen for Fase 1 er 550 mio. kroner.

Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Psykiatrisygehusets nybyggeri i Aabenraa bliver på ca. 20.000 kvm. Her samles de voksenpsykiatriske afdelinger i Augustenborg og Haderslev samt de ungdomspsykiatriske senge i Augustenborg og Kolding samt de børne- og ungdomspsykiatriske ambulante funktioner i Augustenborg og Aabenraa.

Det nye hus får sammenlagt 115 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre samt for børn og unge.  Byggeriet påbegyndes i 2012 og forventes at stå færdigt omkring udgangen af 2013. Byggesummen er 448 mio. kroner.

APPFWU01V