Skip til primært indhold

Nyt sundhedshus i Nordborg

Beboerne på Nordals kan se frem til mange varierede sundhedstilbud samlet på én adresse. Region Syddanmark og Sønderborg Kommune er nemlig blevet enige om at placere et sundhedshus i Nordborg, og det glæder Bo Libergren (V), der er formand for Region Syddanmarks Praksis- og kommuneudvalg.

- Jeg glæder mig over, at Sønderborg Kommune og Region Syddanmark kan gå sammen om et projekt som dette. Der er en kæmpe potentiale i et samarbejde mellem region og kommune, og det betyder i sidste ende bedre og mere sammenhængende tilbud til borgerne.

Et stærkt lokalt tilbud

Sundhedshusene skal fungere som sundhedsfaglige centre, hvor regionale sundhedstilbud kan dele bygninger med kommunens og dermed skabe et mere helstøbt tilbud, hvor mulighederne for samarbejde er optimale.

- Sønderborg Kommune har store forventninger til sundhedshuset. Med vedtagelsen af placeringen er vi nu kommet et stort skridt nærmere et stærkt og ikke mindst lokalt sundhedstilbud til borgerne i og omkring Nordborg, siger Jørgen Jørgensen (SF), der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Sønderborg kommune

Læger, fysioterapeuter og forebyggelse

Sundhedshuset skal ligge på Østerhaven 2 i Nordborg, og dermed skal det være en del af et tidligere plejehjem. Sundhedshuset får stillet omkring 1500 m2 til rådighed, der derefter skal ombygges for 14 millioner kroner.

Pengene stammer fra regeringens pulje til etableringen af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder, som Region Syddanmark og Sønderborg kommune i fællesskab blev tildelt i marts.

Efter ombygningen vil der være plads til seks praktiserende læger, en jordemoderkonsultation og til kommunale tilbud inden for forebyggelse og rehabilitering (alkohol og misbrug) samt hjemmesygepleje.

Allerede på nuværende tidspunkt rummer det tidligere plejehjem en fysioterapipraksis og det er forhåbningen, at det kommende sundhedshus vil komme til at rumme flere praktiserende sundhedstilbud, således at sundhedshuset vil danne rammen for mange forskelligartede sundhedstilbud.

Sundhedshus skal tiltrække læger

I dele af Region Syddanmark kæmper regionen for at rekruttere praktiserende læger, og problemet er velkendt på Als. Det faglige miljø i sundhedshusene skal derfor også hjælpe med at tiltrække yngre praktiserende læger til området, og dermed fortsat sikre lægedækningen i regionen, så der ikke er borgere uden en læge i Region Syddanmark.

Direkte kontakt med eksperter

Det er planlagt, at sundhedshuset skal fokusere på brugen af telemedicin, så borgerne ved hjælp af eksempelvis videokonferencer kan modtage specialiserede tilbud i nærområdet og samtidig vil det sikre en tættere kontakt mellem sundhedshuset og regionens sygehuse.

Det er forventningen, at det første spadestik til sundhedshuset vil blive taget før årsskiftet.

APPFWU02V