Skip til primært indhold

Nu er der hul igennem for virksomhederne

I Region Syddanmark skal der kun være en indgang for dem, der vil være med til at udvikle nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Det skal virke som drivkraft for udnyttelse af erhvervspotentialet og gøre det nemmere at komme fra udvikling til drift. Helt i tråd med regeringens vækstplan på området.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) blev blandt andet vist rundt på G10 - Innovationscentret, hvor man kan bygge modeller af f.eks. sengestuer og afprøve dem, inden de bygges.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) blev blandt andet vist rundt på G10 - Innovationscentret, hvor man kan bygge modeller af f.eks. sengestuer og afprøve dem, inden de bygges.

Tirsdag 28. juni kunne regionsrådsformand Carl Holst (V) præsentere det nye tiltag, @aTT, for indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V). Han blev vist rundt i Forskerparken i Odense, som med sine mange tiltag sætter Region Syddanmark på velfærds-verdenskortet.

Nationalt center

- Det er en stor glæde at se, hvordan regionen, kommunerne og de private har fundet sammen om at gøre Forskerparken til et laboratorium for velfærdsteknologi, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V), der er imponeret over, hvor hurtigt G10 - Innovationscentret er kommet op at stå efter amerikansk forbillede.

- Jeg håber, at det bliver et nationalt center, så det kan blive til glæde for hele Danmark. Der er i den grad brug for det. 

Forvirring skal væk

@aTT matcher regeringens vækstplan, der skal bringe Danmark i den globale elite inden for sundheds- og velfærdsløsninger. Initiativet deler nemlig målsætninger om at styrke samarbejdet mellem offentlig-privat samarbejde og om at øge anvendelsen af innovative velfærdsløsninger.

- Vi har oplevet, at der i erhvervslivet har været forvirring over, hvor man skulle henvende sig, hvis man ville i gang med et samarbejde. De seneste år har Region Syddanmark haft fingeren med i rigtig mange nye initiativer inden for velfærdsteknologi, og nu er det på tide at samle dem for at gøre det nemmere for virksomheder og forskere at indgå samarbejde, siger Carl Holst.

Teknologi og Telemedicin

Den nye indgang er døbt @aTT – Anvendt Teknologi og Telemedicin.

Det bliver et sekretariat, som refererer direkte til direktionen i Region Syddanmark, og adressen bliver netop i Forskerparken i Odense, der allerede er internationalt kendt som et førende innovations- og vækstmiljø for sundheds- og velfærdsteknologier, blandt andet takket være Region Syddanmark investeringer i form af viden og penge.

Sætter mål for udbredelsen

En vigtig ambition bag @aTT er ønsket om hurtigt at få udbredt telemedicinske og teknologiske løsninger på regionens sygehuse og institutioner.

- Som den første region i Danmark går vi ind og sætter mål for udbredelsen af teknologierne. Vi vil for eksempel udbrede den telemedicinske sårbehandling på hele behandlingsområdet inden for tre år. Og vi vil inden for to år sikre, at videokonferenceudstyr udbredes til alle regionens sygehuse i forbindelse med teletolkning og udskrivningskonferencer, fortsætter Carl Holst.

Fra udvikling til drift

Men målet er også at styrke den strategiske forskning og komme hurtigere fra udvikling til drift – blandt andet ved at sikre adgang til testfaciliteter, hvor effekten af teknologier kan dokumenteres.

For først når teknologierne indkøbes og anvendes, høstes gevinsterne.

APPFWU01V