Skip til primært indhold

Flugt skal ikke kun forhindres med mure

Samtale, tilhørsforhold og fritidstilbud bliver hjørnesten i sikkerheden på Region Syddanmarks nye retspsykiatriske afdeling i Middelfart. Dermed går man imod de senere års fokus på, hvordan højere hegn og flere låste døre skal tilbageholde de potentielt farlige patienter.

Byggeriet i Middelfart bliver en kombination af ombygning af de allerede eksisterende bygninger og en udvidelse. Dermed bliver der plads til 70 retspsykiatriske og 34 almenpsykiatriske patienter.

Byggeriet i Middelfart bliver en kombination af ombygning af de allerede eksisterende bygninger og en udvidelse. Dermed bliver der plads til 70 retspsykiatriske og 34 almenpsykiatriske patienter.

På dagens pressemøde i Middelfart, hvor tegningerne af retspsykiatrien blev præsenteret, kunne regionsrådsformand, Carl Holst (V) løfte sløret for de nye tanker.

- Højere hegn og flere restriktioner er ikke alene svaret på færre patientflugter. Tværtimod vil flere restriktioner resultere i flere voldelige overfald, fordi patienterne føler sig indespærret. Vores nye retspsykiatriske afdeling revurderer den gamle opfattelse af sikkerhedsforanstaltninger og kommer med en ny løsning på et kompliceret problem, siger regionsrådsformanden. 

Tilhørsforhold skal holde på patienterne

Region Syddanmark tager blandt andet udgangspunkt i undersøgelser, der viser, at flugtforsøg mest effektivt forebygges ved, at patienterne får et tilhørsforhold til personalet - og dermed også til afdelingen.

Fire ugers introduktionsforløb for nye medarbejdere med blandt andet undervisning og øvelser i konflikthåndtering samt fokus på den rigtige sammensætning af personale og patienter i vagtplanlægningen skal understøtte denne udvikling.

Fritidsaktiviteter er vigtige

Ordentlige og varierede fritidsaktiviteter er allerede i dag en vigtig del af den hverdag, der bygges op omkring og sammen med patienterne. I den nye retspsykiatri vil der være endnu mere af dette for at aktivere patienter og på den måde begrænse lysten til at flygte. Blandt andet opføres der en ekstra sportshal i forbindelse med byggeriet i Middelfart.

- Vi har i Region Syddanmark hele tiden holdt fast i, at vi ikke opbevarer fanger, men at vi behandler patienter. Derfor har vi også været opsatte på at udvikle en retspsykiatrisk afdeling, hvor det ikke kun er murene, der holder på patienterne, og jeg er sikker på, at vores setup nok skal lykkes, siger Peter Henriksen, der er administrerende direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Derudover vil der i hvert afsnit blive oprettet et træningskøkken, så patienterne lærer at planlægge og tilberede mad. Alle patienter vil have adgang til undervisningsrum, hvor der vil være muligheder for voksenundervisning.

Unikke lejligheder

En del af den nye retspsykiatri bliver 14 to-værelsesstuer, hvor patienterne har mulighed for at få en hverdag, der skal forberede dem på livet udenfor. De nye to-værelsesstuer er unikke i Danmark - og dermed et markant skridt i retningen af at udvikle fremtidens psykiatri.

- Det er vores pligt at hjælpe disse mennesker, så de er klar til at blive en del af samfundet. Lejlighederne kan forhåbentligt danne præcedens i hele landet for den måde, vi behandler og hjælper retspsykiatriske patienter videre på, siger Carl Holst.

Lejlighederne er specielt til anbringelsesdømte, der skal være på afdelingen i 5 – 7 år.

Samling giver styrke

Region Syddanmark vil med byggeriet, som den eneste region i landet, forsøge at samle de indlagteretspsykiatriske patienter. Samlingen betyder, at patienterne får behandling af meget høj kvalitet, og derudover giver det høje patientantal mulighed for at forske på et område, som i forvejen er meget dårligt belyst.

Fakta:

I forbindelse med godkendelsen af psykiatriplanen i december 2007 blev det besluttet, at retspsykiatrien i Region Syddanmark skal samles og udbygges i Middelfart. Det fremtidige navn for de nye rammer er Retspsykiatri Syddanmark.

I alt skal der være 70 retspsykiatriske døgnpladser foruden en almenpsykiatrisk afdeling med 36 pladser.

Ud af de retspsykiatriske døgnpladser skal 14 være private toværelsesstuer, hvor anbringelsesdømte patienter kan flyttes over, når de efter en periode er i god behandlingsgænge.

Foruden ombygning af eksisterende arealer udvides der med ca. 8500 m2. Den samlede pris er knap 237 mio. kroner og byggeriet forventes at være færdigt medio 2013.

Sikkerheden skal bestå af fire elementer.

  1. Første element er relationerne til personalet. En undersøgelse trykt i tidsskriftet International Journal of Forensic Mental Health viser, at gode relationer mellem patient og personale mest effektivt forebygger flugt.
  2. Andet element er de daglige procedurer. Patienterne bliver eksempelvis visiteret ved begrundet mistanke. Derudover vil der være besøgsrum, der skal give patienterne privatliv, og afskære besøgende for kontakt med andre patienter.
  3. Det tredje element er personalegruppen. Ved så vidt muligt at samle patienterne på én matrikel, bliver den faglige kvalitet højere. Samlingen af de indlagte retspsykiatriske patienter vil give unikke muligheder for videndeling og vidensudvikling. Det faglige miljø vil blive styrket, og der vil være flere muligheder for erfaringsudveksling og en øget læring. Region Syddanmark forventer derudover en positiv effekt på rekrutteringen af dygtige fagfolk.
  4. Det fjerde og sidste element er de fysiske rammer. Rundt om afdelingen vil der blive opstillet en fire meter høj mur, der er designet til at modstå flugtforsøg. Muren bliver suppleret af videoovervågning med tilpasset belysning og en elektronisk adgangskontrol. Sidst men ikke mindst, vil afdelingen arbejde sammen med et eksternt vagtfirma om overvågning og afpatruljering af yderområderne.
APPFWU02V