Skip til primært indhold

Endnu et skridt på vej mod akutsygehus i Kolding

Sygehuset i Kolding er klar til næste fase af det byggeri, der på sigt skal ruste sygehuset som akutsygehus i Lillebæltsområdet.

Sygehuset i Kolding Regionsrådet har i eftermiddag, mandag 27. juni 2011, godkendt byggeprogrammet for såkaldt fase 2 og 3.

Sygehuset i Kolding Regionsrådet har i eftermiddag, mandag 27. juni 2011, godkendt byggeprogrammet for såkaldt fase 2 og 3.

Regionsrådet har i eftermiddag, mandag 27. juni 2011, godkendt byggeprogrammet for såkaldt fase 2 og 3.

De to faser indeholder i hovedtræk byggeriet af den fælles akutmodtagelse (FAM) på sygehuset samt en ny sengebygning og ankomsthal.

En god løsning

- Vi er godt på vej til at gøre Kolding til et af de fire akutsygehuse, vi skal have i Region Syddanmark. Jeg har store forventninger til byggeriet. Det bliver en god løsning for borgerne i trekantsområdet, og for de medarbejdere, der skal have deres færden i huset fremover, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Planlægningen af de to faser har været i gang nogle måneder, hvor man har været i dialog med blandt andet brugere, kommune, arbejdstilsyn og patientforeninger, og totalrådgiveren har nu udarbejdet et egentligt byggeprogram.

Én af de store klumper i Kolding

- Vi er nået langt med sygehusprojektet i Kolding, og nu skal vi så i gang med en af de helt store klumper i projekter, nemlig byggeriet af den fælles akutmodtagelse. FAM bliver centralt for hele tanken eller ideen om et akutsygehus, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget.

Byggeriet i hovedtræk

Udover byggeriet af FAM skal der laves en ny sengeafdeling, der bygges ovenpå hele det eksisterende sygehusbyggeri i seks etager. En ny hovedindgang med et tilknyttet auditorium, kontorarealer, et nyt kapel samt flytning af apotek. Derudover bygges der 100 parkeringspladser til erstatning for parkeringspladser, der forsvinder i byggeperioden. Med i byggeprojektet er også en helikopterlandingsplads, der så vidt muligt skal etableres på jorden i sammenhæng med den fælles akutmodtagelse.

Har fremskyndet en del af byggeriet

Man har også valgt at fremskynde en del af projektet, der oprindeligt var planlagt til fase 4. Det drejer sig om udvidelsen og ombygningen af røntgenafdelingen. Det gøres for at skabe en sammenhængende og rationel afdeling.
   
Det samlede anlægsbudget for fase 2 og 3 udgør knap 731 mio. kr.

Byggeriet af den fælles akutmodtagelse og sengebygningen forventes begyndt i efteråret 2012. Inden da skal apoteket være flyttet og kapellet være etableret. 

Det færdige akutsygehus vil stå klart i 2016.

Fakta

Den 28. september 2009 godkendte regionsrådet generalplanen for sygehuset i Kolding. Siden har der været holdt en projektkonkurrence, hvor vinderen blev kåret 27. september sidste år.  Vinderen blev et konsortiet bestående af Niras A/S, arkitektfirmaet Schmidt Hammer og Lassen, Creo Arkitekter A/S, GBL arkitekt og Landskab og Balslev Rådgivende Ingeniører.

Der er blevet bevilliget 900 mio. kr. til projektet fra statens kvalitetsfond. 

Projektet er delt op i fire faser. Fase 1 er etableringen af et mor-barn center, som forventes at stå færdigt sidst i 2011. Sygehuset i Kolding udbygges med i alt ca. 30.000 kvadratmeter. Hertil kommer en ombygning af dele af det eksisterende sygehus.

APPFWU02V