Skip til primært indhold

33 mio. til nye dansk-tyske projekter

De syv grænseoverskridende projekter modtog tilsagn om støtte på i alt 33,5 mio. kr. – eller 4,5 mio. euro – på et Interreg-udvalgsmøde i Flensborg. Udvalget består af danske og tyske medlemmer og har blandt andet til opgave at beslutte, hvordan de regionale EU-midler under Interreg-programmet skal fordeles.

Der var søgt om tilskud til 15 nye projekter, hvoraf syv blev godkendt. Projekterne dækker programmets indsatsområder bredt. Der er således både fokus på innovation og erhvervsudvikling, forskning og uddannelse, turisme og oplevelsesøkonomi samt bæredygtig energiudvikling. 

Beredskab og el-biler

”Beredskab uden grænser” er titlen på ét af de godkendte projekter. Det har til formål at etablere et grænseoverskridende beredskab, der vil gøre bedst mulig brug af ressourcerne på dansk og tysk side i forhold til brande, ulykker og egentlige katastrofer. Et andet projekt ved navn ”eMotion” vil udvikle en fælles dansk-tysk vidensbase omkring teknologier inden for elektromobilitet, eksempelvis el-køretøjer. Og et tredje projekt, ”Videnregion 2” vil udvikle fælles dansk-tyske studieforløb og intensivere samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i området.

Plads til flere gode idéer

- Vi har bevilget penge til nogle rigtig spændende projekter, som hver især styrker det grænseoverskridende samarbejde. Det er dejligt at se, at der findes så mange gode idéer, som kan få vores region til at vokse. Med Interreg-programmet ønsker vi netop at udvikle vores region fra en grænseregion til vækstregion, siger Kristian Grønbæk Andersen (B), regionsrådsmedlem og dansk formand for Interreg-udvalget.

I alt er 75 procent af de samlede EU-midler på 44,3 mio. euro nu afsat. Der er fortsat mulighed for at indsende projektansøgninger til Interregs pulje, som har 9,5 mio. euro tilbage i den resterende programperiode. Næste ansøgningsfrist er 1. september 2011, og man kan se eksempler på tidligere godkendte projekter på hjemmesiderne www.interreg4a.dk eller www.interreg4a.de.

Fakta

  • Programmet INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. støtter det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark og Region Schleswig og K.E.R.N. (Kreis Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde og byerne Kiel, Flensburg og Neumünster).
  • Programmet har i perioden frem til 2013 i alt ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Det er medfinansieret af EU’s Fond for Regional Udvikling.
  • Programmets indsatsområder er bl.a. erhvervssamarbejde, nye teknologier, uddannelse, forskning, turisme, sundhed, natur, energi, transport, grænsependling, arbejdsmarked, kultur og sprog.
  • Interreg-udvalgets 27 medlemmer skal som overvågningsudvalg sørge for, at programmet gennemføres korrekt, og som styringsudvalg beslutte, hvilke projekter der skal modtage bevilling. 
APPFWU02V