Skip til primært indhold

10 intensivpladser til OUH

Der er yderligere hjælp på vej til intensivfunktionen på OUH.

Odense Universitetshospital kan se frem til at få 10 nye intensivsenge. (Modelfoto)

Odense Universitetshospital kan se frem til at få 10 nye intensivsenge. (Modelfoto)

For godt en måneds tid siden foretog regionsrådsformand Carl Holst (V) en formandsbeslutning om at øge antallet af intensivsenge på OUH, og siden da er der blevet arbejdet på at finde en løsning.

- Der er behov for at gøre noget nu, både på lang og kort sigt, og derfor har vi også lavet en midlertidig løsning, indtil de endelige pladser står klar. Vi skal holde antallet af overflytninger på det lave niveau, vi tidligere har besluttet at sigte efter. Så både kvaliteten af arbejdet og arbejdsmiljøet er i orden, siger regionsrådsformand Carl Holst.

10 permanente pladser på vej

De nye beregninger viser,at kapaciteten bør øges med 10 pladser i alt for at imødekomme det stigende behov. De syv af pladserne øges på grund af det aktuelle behov. De resterende tre som følge af, at man på sigt vil udvide Region Sjælland-samarbejdet.

Der er tale om 10 permanente pladser, og de vil blive etableret i forlængelse af den nuværende intensivafdeling på OUH, hvor der samtidig vil være mulighed for at udvide på sigt.

Stigende kapacitetsbehov

OUH har været relativt underforsynet med intensivkapacitet til opgaverne på hoved- og regionsfunktionsniveau i forhold til de jyske sygehuse. Det kommer til udtryk ved en generel stigning i efterspørgslen efter intensivbehandling, primært i forhold til medicinske patienter. Det har i 2011 ført til overbelægning, et stigende antal overflytninger, og i nogle tilfælde, aflyste eller udskudte operationer.

Samtidig medfører samarbejdet med Region Sjælland også behov for flere intensivpladser. Kapaciteten blev tidligere i år udvidet med 3,5 ekstra intensivpladser til specialiseret behandling i forbindelse med de første samarbejdsaftaler, og alt tyder på at det har været passende i forhold til opgaven. I forbindelse med den planlagte udvidelse af samarbejdet til efteråret vil behovet for pladser dog stige yderligere. Her vil Region Sjælland som udgangspunkt visitere alle patienter fra Vestsjælland til højt specialiseret behandling på OUH. Derfor vil man oprette yderligere tre pladser.

Vil have et stærkt universitetshospital

- Vi har en ambition om at fastholde et stærkt Universitetshospital, og det forudsætter, at vi har den fornødne intensivkapacitet. Det sørger vi for nu, siger Carl Holst. 

Fire midlertidige pladser er allerede oprettet

For hurtigt at imødekomme behovet har man allerede fra 1. juni fysisk etableret fire ekstra intensivpladser – to pladser på OUH og to på Svendborg Sygehus. Samtidig har man iværksat en ny visitationspraksis, som skal flytte udvalgte patientgrupper til Svendborg for at aflaste funktionerne i Odense. Alle pladser vil ikke være fuldt åbne fra starten, men i løbet af efteråret geares kapaciteten gradvist op på fuldt niveau i takt med ansættelse og oplæring af det nødvendige personale.

De samlede etableringsudgifter til de 10 permanente sengepladser udgør knap 57 mio. kr. Pladserne forventes at være til rådighed omkring 1. april 2012.   

APPFWU01V