Skip til primært indhold

Syddanmark er grobund for vækstiværksættere

En fjerdedel af Danmarks vækstiværksættere kommer fra Region Syddanmark. 209 af de særligt driftige iværksættere har skabt 4.526 jobs i regionen på seks år

I Syddanmark er der flere iværksættere med en vækstiværksætter i maven end i resten af Danmark. (Foto: Hyldager Fotografi)

I Syddanmark er der flere iværksættere med en vækstiværksætter i maven end i resten af Danmark. (Foto: Hyldager Fotografi)

I Region Syddanmark er der ikke alene en iværksætterlyst, der er også en evne og lyst til at få den nystartede virksomhed til at vokse.

 Regionen har i hvert fald den største anddel af de såkaldte vækstiværksættere i Danmark.

6.366 iværksættere

Strategi & Analyse, der er en afdeling under Regional Udvikling i Region Syddanmark, har i en ny rapport sat fokus på vækstiværksætterne. Det er de iværksættere, der har en årlig vækst på 10 pct. over tre år. Af de 6.366 virksomheder, der blev grundlagt i 2003 eller 2004 i Region Syddanmark, blev de 209 til vækstiværksættere. Med 3,2 pct er det landets højeste andel af vækstiværksættere, og det glæder regionsrådsformand Carl Holst.

- Vækstiværksættere er afgørende for vores vækst og udvikling, siger han.

Mange job

3,2 pct kan måske forekomme beskedent, men gruppen er særligt vigtig for regionens udvikling, fordi de står for en forholdsmæssig stor del af ny job. På landsplan har en iværksætter i gennemsnit 1,4 medarbejdere ansat. Men vækstiværksætterne har i gennemsnit 20 ansatte per virksomhed. I Region Syddanmark har vækstiværksætterne endda lidt flere medarbejdere – 21 ansatte i gennemsnit. Gruppen af virksomheder har da også stået for 4.526 de 11.500 job, der kom til regionen i perioden.

- Når job forsvinder fra Danfoss, Lindø og LM Glasfiber som konsekvens af globaliseringen, så skal de job hentes ind igen et andet sted. Vi ved, at vækstiværksætterne er bedre til at skabe job end andre. Vi ved, at det er i vækstiværksætterne, vi skal finde fremtidens lokomotiver, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Han kan også glæde sig over, at vækstiværksætterne faktisk har skabt job frem for at nedlægge dem, da krisen satte ind i 2008 og 2009. I en periode med historisk krise skabte vækstiværksætterne 2 pct. Flere arbejdspladser.

Ligner os andre

På den baggrund er det naturligt at analysere vækstiværksætterne og se, hvad man kan gøre for at hjælpe dem på vej. Strategi & Analyse har tegnet en detaljeret en profil af vækstiværksætterne, og det viser sig, at de ikke skiller sig ud, forklarer Kresten Nordestgaard Laursen, chefanalytiker ved Strategi & Analyse i regionen.

- Man havde måske forestillet sig, at der var særligt mange af dem i universitetsbyerne, men det er ikke tilfældet. Eller at de, der lykkedes, var højtuddannede - men det er heller ikke tilfældet. Når vi ser på vækstiværksætterne og deres ansattes uddannelsesniveau, så ligner de os andre, siger Kresten Nordestgaard Laursen.

- Det er på mange måder glædeligt, at de ikke adskiller sig. Det viser, at det råmateriale, vi har i regionen, åbenbart slår til. Ser vi på brancher, så er det heller ikke her, man finder en markant forskel. Vækstiværksætterne er spredt ud over hele segmentet, siger han.

Fakta:

En vækstiværksætter defineres som en virksomhed, der har mindst fem ansatte, og hvor væksten årligt over tre år har været på minimum 10 %. Er den på minimum 20 %, er der tale om højvækstiværksættere.

Vækstiværksætteres andel af alle iværksættere

Region Iværksættere Vækst-iværksættere Vækstiværk-
sætternes andel, i pct.
Regionens andel i pct.
Hovedstaden 14.440 291 2,0 35
Sjælland 5.081 89 1,8 11
Syddanmark 6.575 209 3,2 25
Midtjylland 7.453 176 2,4 21
Nordjylland 3.142 76 2,4 9
Hele landet 36.691 841 2,3 100

 

APPFWU01V