Skip til primært indhold

Støtte til udvikling af turismen på småøerne

Syddansk Vækstforum støtter et forprojekt, der skal forberede og udvikle en kommende større turismeindsats på småøerne i Region Syddanmark.

De små øer i det Sydfynske Øhav, Lillebælt og Vadehavet byder på mange unikke oplevelser og ikke-udnyttede muligheder. Med indsatsen vil deres vilkår blive styrket.

De små øer i det Sydfynske Øhav, Lillebælt og Vadehavet byder på mange unikke oplevelser og ikke-udnyttede muligheder. Med indsatsen vil deres vilkår blive styrket.

Det er Sammenslutningen af Danske Småøer, der står bag forprojektet, der skal danne grundlaget for et endeligt projekt, der skal styrke den lokale økonomi på småøerne og sikre helårssamfundenes beståen.

200.000 kr

Syddansk Vækstforum har støttet forprojektet med 200.000 kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har desuden støttet projektet med 100.000 kr.

Forprojektet skal belyse potentialet i turismebranchen på småøerne og undersøge, hvad et kommende projekt skal fokusere på for at styrke turisme på de små øer. Der er behov for en kortlægning af det eksisterende erhverv, så man har et realistisk og nuanceret billede af øernes styrker og svagheder.


 

 

APPFWU01V