Skip til primært indhold

Sensorer og mobiltelefoner skal hjælpe kronisk syge

Syddansk Vækstforum og Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling har netop bevilget støtte til næste fase af projektet UNIK. Med UNIK2 investeres der i virksomheders forskning og udvikling, mens kronisk syge vil få hjælpemidler til en bedre hverdag.

Børn med sukkersyge og patienter med ondt i ryggen bliver de første til at få glæde af et omfattende projekt, der skal udvikle teknologiske hjælpemidler til kronisk syge. På samme tid får investeringer i forskning og udvikling et løft. Det sker, når projektet UNIK2 går i luften 1. juli.

Børn med sukkersyge og patienter med ondt i ryggen bliver de første til at få glæde af et omfattende projekt, der skal udvikle teknologiske hjælpemidler til kronisk syge. På samme tid får investeringer i forskning og udvikling et løft. Det sker, når projektet UNIK2 går i luften 1. juli.

Under navnet UNIK2 skal 11 private virksomheder udvikle tre projekter: Sensorer man kan bruge i genoptræning, en mobilapplikation og en seminarrække med fokus på eksport for virksomheder, der beskæftiger sig med velfærdsteknologi. Sensorerne skal overvåge kronisk syge i deres fysiske genoptræning, mens unge med diabetes kan få en bedre hverdag med mobilapplikationen, der både støtter deres sociale liv gennem et fællesskab og gennem analyse af billeder kan give gode råd til, om den unge skal spise mere eller mindre.

Vækst og bedre liv

Projektet har netop modtaget tilsagn om fem millioner kroner fra Syddansk Vækstforum, og formand Carl Holst (V) hæfter sig ved, at projektet både kan skabe vækst og bidrage til et bedre liv med kroniske sygdomme. Væksten i omsætning af nye produkter vil for eksempel stige med 20 til 30 millioner kroner for virksomhederne, der også vil opleve en vækst i forskning og udvikling.

- Det er naturligvis glædeligt, at kronisk syge kan hjælpes til en bedre dagligdag, men UNIK2 er også et eksempel på, at man både kan tilbyde nye muligheder for patienter og skabe vækst, siger han.
Han fremhæver også det store samarbejde på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder.
- UNIK2 knytter virksomheder og forskningsinstitutioner sammen og udfolder det offentligt-private samarbejde. Det samarbejde er et indsatsområde for os i Syddansk Vækstforum, og vi har allerede set konkrete resultater af det i andre sammenhænge, siger Carl Holst.

En fortsættelse

UNIK2 er en udløber af UNIK, Innovative løsninger til kronisk syge, der blev lanceret i 2009 som et partnerskab med mere end 100 deltagere og et budget på 50 millioner kroner. Projektet løber frem til 2013, og det skal give bedre livskvalitet for kronikere. Gennem ny teknologi er det håbet at kronisk syge skal opleve færre indlæggelser, flere skal i job og fastholdes i job. Håbet er også at de skal få færre følgesygdomme og i højere grad kunne hjælpe sig selv.

Ministeriet for Videnskab for Teknologi og Udvikling støttede det oprindelige UNIK gennem Rådet for Teknologi og Innovation, og der er også givet tilsagn om støtte til UNIK2. Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen ser frem til at se resultaterne af det ekstra projekt.

- Første del af projektet er gået særdeles godt, og nu ser jeg frem til, at UNIK2 er klar med helt konkrete projekter til gavn for børn med sukkersyge og patienter med ondt i ryggen, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Samarbejde

Både UNIK og UNIK2 er resultater af samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, men der er endnu et vigtigt samarbejde, som ministeren vil fremhæve.

- Projekterne er gode eksempler på det stærke samarbejde mellem regioner og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det skaber vækst i virksomhederne og gode løsninger til gavn for patienterne, siger hun.

Fakta

De tre konkrete projekter i UNIK2:

A: Fremtidens Træningsplatform er en platform for alle, uafhængig af lidelse og sygdom. Træningsplat-formen har fokus på træning gennem motivation. Træningsplatformen består af sensorer og træningsøvelser. Såvel sensorer og træningsøvelser udvælges og kombineres efter den enkeltes behov og sygdom. Træningsplatformen vil i dette projekt blive demonstreret med ud-gangspunkt i to specifikke sygdomme, nemlig KOL og ryglidelser. 

B: DiaApps konsortiet vil udvikle et program (apps), der kan hjælpe diabetikere i alderen 10 -19 år til selv at have kontrol med deres sygdom. Programmet vil have en grænseflade til selvmonitorering og konkret vil den tilbyde brugerne tre elementer: Kostvejledning, socialt netværk og brugervenlig afbildning af blodsukker-niveauerne. 

C: VIV Forum – Velfærdsteknologi fra Idé til virkelighed & EuRobotics Forum 2012.  Som medlem af VIV Forum får virksomhederne: Viden om relevante markeder, både nationalt og internationalt. Forståelse af brugerbehov inden for sundheds- og velfærdsområdet. Deltagelse i workshops med relevante temaer inden for velfærdsteknologiområdet, f.eks. eksport af velfærdsteknologi, offentlig-privat-innovation, internationale tendenser og telecare. Netværk mellem virksomheder og vidensinstitutioner, der skal skabe basis for anvendelse og kommercialisering af viden inden for velfærdsteknologiområdet.

APPFWU01V