Skip til primært indhold

Region Syddanmark kombinerer viden med fremstilling

De syddanske virksomheder følger med udviklingen fra industrisamfund til videnssamfund, men de fortsætter med at producere og fremstille håndgribelige produkter.

Det viser en analyse fra Region Syddanmark. Af den fremgår det, at 22 pct. af alle danske arbejdspladser ligger i regionen, og at der endda er en smule flere, når man ser på virksomheder med produkter, der kræver teknologi og viden.

24 pct. af danske arbejdspladser inden for fremstilling af højteknologiske produkter som for eksempel vindmøller, computere eller medicinsk udstyr ligger nemlig i Region Syddanmark.

Fine traditioner

Regionsrådsformand Carl Holst (V) hæfter sig ved, at der er forholdsvist mange syddanske arbejdspladser inden for fremstilling af højteknologiske produkter. 

- Det viser, at regionen kombinerer vores traditioner med nytænkning.

- Vores virksomheder har stor specialisering og viden, men med helt håndgribelige produkter, og det vil vi også have i fremtiden. Det er en fremtid, hvor produktionsvirksomheder også skal være videnerhverv, og derfor er det glædeligt, at det netop er det område, vi er stærkest på, siger Carl Holst.

Holder kadencen

Chefanalytiker Kresten Nordestgaard Laursen fra Strategi & Analyse i Region Syddanmark har set nærmere på regionens virksomheder, der falder under kategorien videnfremstilling.

Han kan se, at virksomhederne skiller sig markant positivt ud. Det gælder både i beskæftigelse og i produktivitet. Mellem 2008 og 2009, hvor 15.000 job i resten af danske fremstillingsvirksomheder forsvandt, kunne videnfremstillingen holde sig nogenlunde konstant. Sådan var det også regionalt.

- De holder kadencen, mens resten af erhvervslivet taber pusten, siger han.

- På samme tid som beskæftigelsen har været stabil, har der endda også været en produktivitetsfremgang, siger Kresten Nordestgaard Laursen.

Helt konkret har videnfremstillingen haft en produktivitetsfremgang på 6 pct., og det er dobbelt så højt som de øvrige fremstillingsvirksomheder.

Fakta:

  • I analysen Videnerhverv skelner man mellem produktion og service. Her bruger man begreberne videnservice og videnfremstilling. Videnfremstilling er fremstilling af mellem- eller højteknologiske produkter og videnservice er de erhverv, hvor man yder en service, der bygger på et højt viden­niveau.
  • 8,5 pct af syddanske arbejdspladser ligger inden for fremstilling af højteknologiske produkter.
  • 102.046 personer i Syddanmark er beskæftiget inden for videnerhverv. Sønderborg, Odense og Kolding er de kommuner i regionen, der har flest beskæftigede inden for området.
  • 23 pct. af de ansatte inden for videnerhverv har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
  • 71 pct. af omsætningen i videnfremstilling går til eksport, i øvrig fremstilling går 39 pct. til eksport, samtidig går en større andel af eksporten til vækstmarkederne uden for EU.
APPFWU02V