Skip til primært indhold

Magten tilbage til forældrene

Fødsels- og forældreforberedelsen ændrer sig i denne tid. Fra mest at handle om fødsel og smertelindring, skal der fremover også lægges vægt på det, der sker efter fødslen. Forældrene skal kort sagt rustes bedre.

- Jeg er meget glad for den nye fødeplan, for jeg tror, at den vil være med til at give forældrene troen tilbage på, at de kan selv, siger jordemoder Mette Rasmussen. Foto: Palle Peter Skov

- Jeg er meget glad for den nye fødeplan, for jeg tror, at den vil være med til at give forældrene troen tilbage på, at de kan selv, siger jordemoder Mette Rasmussen. Foto: Palle Peter Skov

Må jeg spise jordbær, når jeg ammer? Og hvad hvis vandet går i Føtex?

Der er mange ting, vordende forældre kan føle sig usikre på. Fremmødet i det tætpakkede lokale taler sit tydelige sprog. Over 40 kommende fædre og mødre er mødt op til fødselsforberedelse i Sønderborg, og der lyttes intenst til jordemoderens beretninger.

Samme tilbud til alle

Tidligere var der stor forskel på tilbuddene i regionen, men ifølge den nye fødeplan skal alle fremover have de samme tilbud, og de skal ruste forældrene til i langt højere grad at tro på sig selv.

Fra september skal alle ukomplicerede fødsler foregå ambulant, og det øger vigtigheden af en god fødsels- og forældreforberedelse. Kommende forældre kommer til at høre meget mere om det, der sker efter fødslen, så de er godt rustede.

- Vi lever jo i et samfund, hvor vi konstant skal spørge eksperterne til råds om alt. I mine øjne er den nye fødeplan med til at give forældrene troen tilbage på, at de kan selv, siger Mette Rasmussen, som er Jordemoder i Haderslev Aabenraa.

Samarbejde med sundhedsplejerskerne

En af de ting, fødeplanen lægger op til, er at inddrage sundhedsplejerskerne. Den model har de allerede praktiseret i to år i Aabenraa, og erfaringerne er gode.

Jordemoder Ulla Cordt-Svendsen og sundhedsplejerske Karen Anker-Møller er to af dem, der har prøvet parløbet med succes.

- Det er fantastisk at have en sundhedsplejerske med. Hun har sin daglige gang i hjemmene, og derfor kan hun bidrage med en anden viden end vores. For eksempel er hun rigtig god til at huske de mere praktiske ting, siger jordemoder Ulla Cordt-Svendsen.

Lad mændene komme til

En af sidegevinsterne ved, at der tales mere om tiden efter fødslen, er, at man kan få mændene meget mere på banen.

I fødselsforberedelsen bliver der gjort meget ud af faderens rolle, og sundhedsplejerske Karen Anker-Møller oplever, at mor og far hører noget forskelligt, når de går til fødselsforberedelse sammen. Moderen koncentrerer sig måske meget om fødslen, mens manden er rigtig god til at huske de mere praktiske ting.

- Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg besøger familierne bagefter. Mor bliver i stand til at træde et skridt tilbage, og far bliver i stand til at træde et skridt frem. Det giver en øget forståelse og fælles ansvar omkring pligterne, fortæller Karen Anker-Møller.

- De husker meget bedre alt det med, at man skal slappe af og nyde det, og lade hjemmet rode, hvis det er nødvendigt. Derfor er de gode til at trække den rigtige vej, hvis det hele er ved at gå op i en spids, supplerer Ulla Cordt-Svendsen.

Plads til spørgsmål

Tilbage til fødselsforberedelsen i det tætpakkede lokale i Sønderborg. Jordemoderen har talt en masse, og der er blevet nikket og lyttet. Men da det kommer til spørgerunden, er der ikke mange hænder, der flyver i vejret.

Ulla Cordt-Svendsen oplever, at så mange mennesker påvirker både undervisningsformen og spørgelysten. Derfor glæder hun sig også over, at fødeplanen åbner for muligheden for at undervise i mindre hold.

- På små hold lærer man de andre at kende, og det øger trygheden. Fødselsforberedelse handler om, at vi skal give så meget viden som muligt videre til forældrene. Og det bliver der langt bedre muligheder for, når vi kan tilpasse tilbuddene til de enkelte, slutter Ulla Cordt-Svendsen.

Fakta

Den nye fødeplan medfører, at du i regionen fremover kan få tilbudt:

 • Holdundervisning

  Fødselsforberedelse i hold for både mor og far. Holdundervisningen giver mulighed for at skabe et netværk med andre kommende forældre
 • Gruppekonsultationer
  Fødselsforberedelse i grupper med 6-8 gravide
 • Tematilbud
  Et tilbud til de gravide, der ikke ønsker et fuldt forløb, men gerne vil vide noget om et eller flere emner
 • Åbent hus
  Mulighed for at komme på besøg på regionens fødesteder
 • Særlige tilbud
  Der findes særlige tilbud til unge gravide, overvægtige og kvinder, som venter mere end 1 barn.
APPFWU02V