Skip til primært indhold

Hurtig hjælp til deprimerede mødre

Sundhedsplejerskerne i Vejle Kommune gør en særlig indsats for at opdage fødselsdepressioner i tide. Region Syddanmark tilbyder støtte til sundhedsplejerskerne i regionens øvrige kommuner, så de kan lære af deres kolleger i Vejle.

- Vi sundhedsplejersker bliver næsten altid illustreret som dem, der kommer og vejer børnene - men det er det mindste af det. For os handler det om, at hele familien trives, siger sundhedsplejerske Ruth Fibiger fra Sundhedshuset i Vejle. Foto: Jesper Balleby

- Vi sundhedsplejersker bliver næsten altid illustreret som dem, der kommer og vejer børnene - men det er det mindste af det. For os handler det om, at hele familien trives, siger sundhedsplejerske Ruth Fibiger fra Sundhedshuset i Vejle. Foto: Jesper Balleby

Selv om én ud af ti nybagte mødre får en fødselsdepression, er det langt fra alle, der får hjælp til at komme ovenpå igen. For mange mødre er lidelsen tabu, som kræver stort mentalt overskud at fortælle andre om. Og kommunerne håndterer problemet forskelligt, så sygdommen opdages ofte først, når den kræver psykiatrisk behandling på hospitalet.

- Jeg har selv skrevet afsluttende opgave om emnet, da jeg blev sundhedsplejerske, så jeg vidste godt, at vi stod med et skjult problem, og det ville jeg gerne være med til at gøre noget ved, siger sundhedsplejerske Ruth Fibiger fra Sundhedshuset i Vejle.

Fokus på humør, livsglæde og psykisk velvære

Sundhedsplejerskerne i Vejle Kommune har siden 2001 holdt et ekstra vågent øje med nybagte mødre, og når vejlensiske babyer er to måneder gamle, får deres mødre et skema med ti spørgsmål, der sætter fokus på mødrenes humør, livsglæde og psykiske velvære. Skemaet hjælper til at opdage, om de er i risiko for at få, eller har en fødselsdepression.

- Ved hjælp af skemaet, finder vi godt seks procent, som har en fødselsdepression, og det antal er langt højere end tidligere, fortæller Ruth Fibiger.

Egen læge stiller diagnosen

Hun understreger dog, at skemaet kun giver et fingerpeg, og at de pågældende kvinder bliver henvist til deres egen læge, der stiller diagnosen. Herefter arbejder Ruth Fibiger og hendes kolleger sammen med lægen, ligesom psykiatrien i Region Syddanmark ofte tages med på råd. Sundhedsplejen tilbyder derefter begge forældre at komme til en samtale, så også den nybagte far får forståelse for de problemer, hans kone eller kæreste slås med. Samtidig får han at vide, hvordan han kan hjælpe hende gennem depressionen.

Det meste af behandlingen består af samtaler i en gruppe med andre mødre med fødselsdepression.

- Vi arbejder især med at vende de negative tanker, mødrene har, til alternative, og det er de gode til at hjælpe hinanden med, fortæller Ruth Fibiger.

Langt de fleste bliver helt raske

Langt de fleste kvinder med en fødselsedepression bliver helt raske igen, blandt andet fordi kommunens indsats hjælper til, at sygdommen bliver opdaget tidligt. Bliver den ikke opdaget, bliver depressionen ofte langvarig, og risikoen for depressioner senere i livet vokser – og det koster dyrt i både følelser og skattekroner.

- Vi sundhedsplejersker bliver næsten altid illustreret som dem, der kommer og vejer børnene – men det er det mindste af det. For os handler det om, at hele familien trives, for har forældrene det godt, har børnene det som regel også, understreger Ruth Fibiger.

Fakta

Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt øje til Vejle, når det gælder behandlingen af kvinder med fødselsdepressioner

Derfor tilbyder man i de såkaldte sundhedsaftaler for 2011-2014 kommunerne i Region Syddanmark økonomisk støtte til sundhedsplejerskerne, så de kan lære af deres kolleger i Vejle

Det forventes, at aftalerne med de interesserede kommuner er på plads ved udgangen af 2011.

APPFWU01V