Skip til primært indhold

Mette Valentin i spidsen for ligestilling

En ny politisk arbejdsgruppe, der skal drøfte ligestilling i Region Syddanmark, er blevet konstitueret. Mette Valentin (SF) er blevet formand for arbejdsgruppen, som har til opgave at beskrive de væsentligste udfordringer for regionen, når det kommer til ligestilling.

- Den allervigtigste opgave for arbejdsgruppen bliver at få afklaret situationen omkring ligestillingen i Region Syddanmark, så vi kan få sat nogle initiativer i gang, som også kan støtte ligestillingen på længere sigt, siger regionsrådsmedlem Mette Valentin (SF).

Arbejdsgruppen skal blandt andet vurdere, om Regionsrådet kan sætte regionale initiativer i gang for at sikre ligestilling indenfor blandt andet køn, handicaps og etnicitet. Det kan for eksempel være i adgangen til behandling, som skal være lige for alle, og i forhold til nybyggeri og renovering skal der sikres fysisk tilgængelighed for for eksempel handicappede.

Arbejdsgruppens ni regionsrådsmedlemmer:

Mette Valentin (SF), Kristian Grønbæk Andersen (R), Thies Mathiasen (DF), Willy Sahl (S), Bent Bechmann (K), Susanne Linnet (V), Claus Warming (V), Margot Torp (S), Jette Jensen (S).

Baggrund

Regionsrådet havde på et møde den 22. november 2010 en temadrøftelse om ligestilling. Her blev det besluttet, at en politisk arbejdsgruppe skulle nedsættes. Gruppen er gået i gang med arbejdet og forventes at forelægge sin afrapportering for Regionsrådet senest oktober 2011.

APPFWU02V