Skip til primært indhold

Adgang til elfenbenstårnet

50 nye innovationsaktiviteter om året. Det er målsætningen for projektet TEK – Momentum. Projektet er skabt, fordi graden af innovation i de private virksomheder i Region Syddanmark er alt for lille. På Syddansk Universitet ligger man inde med viden, der kan komme private virksomheder til gode, men indtil nu har det været småt med den nødvendige sparring mellem videninstitutionerne og erhvervslivet.

- Virksomhederne ved ikke på hvilken måde, vi kan hjælpe dem. De henvender sig derfor ikke selv til fakultetet – og vi har ikke haft ressourcer til at opsøge dem, forklarer den projektansvarlige, professor John Erland Østergaard fra Syddansk Universitet.

Opsøgende arbejde

Han har som repræsentant for TEK – Momentum søgt støtte hos Syddansk Vækstforum. Bevillingen på de små 10 mio. kr. betyder, at medarbejderne fra TEK – Momentum nu kan være mere opsøgende i forhold til de private virksomheder i regionen.

- Vi kan hjælpe virksomhederne med både forskning, udvikling og strategier for innovation. Og nu hvor vi får ressourcerne til at handle selv, regner vi med at kunne igangsætte rigtig mange nye aktiviteter, understreger John Erland Østergaard.

Innovation skaber vækst

Netop en stadig udvikling af de syddanske virksomheder er vigtig, hvis erhvervslivet skal vækste. Og en analyse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen fra 2010 viser, at der er vækst at hente i innovation – ikke kun økonomisk, men også i form af flere arbejdspladser.

Hver gang erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling øges med ca. 180.000 kr., bliver der skabt en ny arbejdsplads til folk med en længere videregående uddannelse.

- De syddanske virksomheder får en enestående chance for at løfte deres innovation ved at få direkte adgang til vores bedste hoveder på SDU. Samtidig er det mit håb, at vi kan få studerende knyttet til virksomheder som del af de projekter, der sættes i gang, med det mål, at de på sigt vil ansætte flere kandidater fra SDU, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

FAKTA:

TEK – Momentum er bindeleddet mellem forskere og undervisere på Det Teknisk Fakultet ved Syddansk Universitet og virksomheder i den syddanske region. TEK – Momentum skal afdække innovationspotentialet hos syddanske virksomheder og geare dem til at investere i innovation og andre forskningsprægede aktiviteter.

Projektet henvender sig til alle private virksomheder, men i særlig grad til virksomheder inden for energi, velfærdsteknologi og velfærdsteknologiservice.

Læs mere om TEK – Momentum her: www.sdu.dk/tek-momentum 

Eksempler på innovationsprojekter:

Det Tekniske Fakultet har udarbejdet en ny LED-teknik til belysning, der giver store energibesparelser. Teknikken er blandt andet brugt hos gartneriet PMK i Odense, der som resultat har haft en energibesparelse på næsten 50 procent.

Teknikken bliver netop nu videreudviklet i relation til TEK – Momentum, så den kan bruges til energibesparelser i farvelak-industrien og til at rense luften for bakterier i f.eks. stalde. Desuden vil teknikken kunne bruges til effektiv dyrkning af alger. Med lange lysrør bliver det muligt at dyrke store mængder af alger på meget lidt plads – og dyrke algerne døgnet rundt i modsætning til nu, hvor man kun kan dyrke alger i dagtimerne.

APPFWU01V