Skip til primært indhold

Åbenhedspris vækker glæde

Organkirurgisk Afdeling fra Sygehus Lillebælt i Kolding vandt førsteprisen på 150.000 kroner, da Region Syddanmark 24. januar 2011 overrakte Åbenhedsprisen 2010 på Kunstmuseet Trapholt. Andenprisen på 75.000 kroner gik til Østruplund og Enheden for Velfærdsinnovation fik tredjeprisen på 25.000 kroner.

Tre glade vindere af Åbenhedsprisen 2010. Foto: Jørgen Diswal

Tre glade vindere af Åbenhedsprisen 2010. Foto: Jørgen Diswal

Omkring 70 deltagere havde denne mandag eftermiddag fundet vej til museet, hvor overrækkelsen fandt sted i Richard Mortensen-salen.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød velkommen og understregede, at åbenhed og dialog er grundpillerne i arbejdet i Region Syddanmark. - Det har medarbejderne i den grad forstået. De nominerede er gode eksempler på, hvordan man i praksis får åbenhed igennem dialog og borgerinddragelse, sagde han. Foto: Jørgen Diswal

Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød velkommen og understregede, at åbenhed og dialog er grundpillerne i arbejdet i Region Syddanmark. - Det har medarbejderne i den grad forstået. De nominerede er gode eksempler på, hvordan man i praksis får åbenhed igennem dialog og borgerinddragelse, sagde han. Foto: Jørgen Diswal

Berøringsangst er en hæmsko

Tidligere statsminister og formand for Foreningen for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen, var som medlem af dommerkomitéen indbudt til at holde en tale om sine egne erfaringer som pårørende. I 1993 tog hans datter på 24 år sit eget liv og han fortalte om den magtesløshed, han oplevede i sin rolle som pårørende og den berøringsangst mange har over for psykisk syge.

 

Poul Nyrup havde store roser til overs for arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse, som Region Syddanmark har iværksat, og han opfordrede de øvrige regioner til at tage bolden op også. Foto: Jørgen Diswal

Poul Nyrup havde store roser til overs for arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse, som Region Syddanmark har iværksat, og han opfordrede de øvrige regioner til at tage bolden op også. Foto: Jørgen Diswal

Glade givere, glade modtagere

Efter en præsentation af vinderprojektet i 2009 og dette års fem nominerede projekter, overrakte medlem af regionsrådet Margot Torp (A) prisen til de tre vindende projekter.

Førstevinderen, Organkirurgisk Afdeling i Kolding, var meget glade for de 150.000 kroner, der følger med prisen. – Pengene skal bruges i samme ånd og understøtte de tiltag, vi allerede har sat i gang, sagde Helle Guldborg Nielsen, der er en af projektets kontaktpersoner. Organkirurgisk Afdeling i Kolding har på baggrund af en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse valgt at sætte ind på de områder, hvor der var brug for forbedringer. Det har de gjort ved at inddrage patienterne direkte.

Ved hjælp af postkort, telefoninterview og et patientekspertpanel indsamler afdelingen viden om, hvordan patienterne oplever behandlingen af dem. Afdelingen bruger målrettet patienternes svar som grundlag for at løse problemerne.

Slot slår dørene op

Andenpladsen gik til det sociale botilbud Østruplund ved Otterup på Fyn med projekterne: 'Bespisning af børnefamilier i riddersalen', 'Jul åbent slot' og 'Kunstudstilling i riddersalen'.

- Vi har ikke afgjort, hvad pengene skal bruges til endnu, men det skal være noget, der kommer både beboere og medarbejdere til gode, siger stedfortræder Jane Andersen. Initiativerne på Østruplund har været flere år undervejs, og når de inviterer borgerne i nærområdet inden for, er det for at nedbryde de barrierer, der kan opstår på grund af uvidenhed. – Vi vil gerne vise, at vi ikke er et mystisk sted, men et sted der er involveret i nærmiljøet i den udstrækning, det kan lade sig gøre, siger Jane Andersen.

Irritation er vejen til gode idéer

Tredjepladsen gik til Regional Udviklings Enheden for Velfærdsinnovation med projektet Invia.

INVIA giver enhver muligheden for at omsætte irritation til innovation. Med INVIA får alle borgere i Region Syddanmark - hvad enten de er brugere eller regionsansatte - mulighed for at fremsætte, udvikle og gennemføre konkrete idéer til forbedringer på sundhedsområdet.

Fakta om Åbenhedsprisen

Prisen er indstiftet af regionsrådet i Region Syddanmark og uddeles en gang om året. I år var det tredje gang, at den blev uddelt.

Åbenhedsprisen gives til den afdeling eller institution i regionen, der praktiserer de tre begreber åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

I år var der i alt 25 ansøgere til årets Åbenhedspris.

APPFWU02V