Skip til primært indhold

Sundhedsprofil tager pulsen på regionen

Vidste du, at næsten halvdelen af syddanskerne er overvægtige? At 22 procent af borgerne i Region Syddanmark ryger dagligt? At hver femte borger generelt drikker for meget? At 34 procent af borgerne i Region Syddanmark har en eller flere langvarige sygdomme? Og at godt syv procent sjældent eller aldrig har kontakt med sin familie?

Det viser den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det 2010??” om borgernes trivsel, sundhed og sygelighed, som Region Syddanmark har gennemført i samarbejde med kommunerne i regionen.

I dag, torsdag 10. februar 2011, offentliggøres resultaterne, og i den forbindelse er Sundhedskoordinationsudvalget værter ved et seminar i Kolding, hvor kommunale og regionale politikere, sundhedsdirektører og chefer vil forholde sig til resultaterne og diskutere, hvordan sundhedsprofilen kan bruges i praksis.

Skal bruges til borgernes bedste

- Med rapporten har vi fået en unik viden om befolkningens sundheds- og sygelighedstilstand her og nu og et indblik i den virkelighed og de udfordringer, som regionen og kommunerne står overfor. Vi skal sørge for at bruge de her informationer til regionens, kommunernes og ikke mindst borgernes bedste, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Et godt værktøj til forebyggelse og sundhedsfremme

- Rapporten er et godt værktøj til forebyggelse og sundhedsfremme. Vi har fået en viden om borgernes sundhedstilstand - ud fra deres egen vurdering - og sammen med data om aktivitet, giver det et godt billede af den reelle sundhedstilstand. Vi får også et indtryk af de geografiske forskelle, der kan være. Den giver os således mulighed for at skabe resultater i det forebyggende arbejde, der hænger sammen regionalt, men som også virker lokalt, siger formand for sundhedskoordinationsudvalget, Bo Libergren (V).

De lavt uddannede har det dårligst

Flere end 36.000 borgere i regionen har deltaget i undersøgelsen, der omfatter 60 spørgsmål med temaer som: Helbred og trivsel, sygelighed, sundhedsadfærd, holdningen til at ændre adfærd, kontakt til egen læge og sociale relationer. Overordnet set viser undersøgelsen, at der er en social slagside i forhold til sygelighed og sundhedsadfærd. Det er borgere med en kort uddannelse, der er mest syge og har den mest uhensigtsmæssige adfærd i forhold til egen sundhed.

Seminaret skal være med til at kickstarte brugen af sundhedsprofilen i forhold til det forebyggende arbejde i region og kommuner. 

Fakta

  • Undersøgelsen "Hvordan har du det?" er den største nationale sundhedsundersøgelse, der er gennemført i Danmark. Det betyder, at der også er mulighed for at sammenligne data på tværs af regionerne og kommunerne, og den giver på den måde et billede af danskernes generelle sundhedstilstand.
  • Spørgeskemaet blev sendt ud til godt en kvart million tilfældigt udvalgte borgere i Danmark 1. februar 2010 og kunne besvares frem til 9. april 2010.
  • 5.000 tilfældigt udvalgte borgere i Odense Kommune, 1.300 tilfældigt udvalgte borgere i Fanø Kommune og 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i hver af de øvrige 20 kommuner i Region Syddanmark fik tilsendt spørgeskemaet.
  • Undersøgelsen nåede en svarprocent på 65 og omfatter mere end 36.000 borgere i regionen.
  • Otte af de i alt 60 spørgsmål er unikke for Region Syddanmark.
  • Region Syddanmark indgik en samarbejdsaftale med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet om at gennemføre dele af undersøgelsen.
  • Spørgeskemaet er resultatet af den aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsundersøgelser for alle regioner og kommuner, som Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik 23. januar 2009.
  • Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gentaget i 2013 og derefter hver fjerde år.
APPFWU02V