Skip til primært indhold

Stor interesse for borgertopmøde

6.000 borgere i Region Syddanmark blev inviteret til at deltage i borgertopmødet i Middelfart lørdag 5. marts, og 383 har tilmeldt sig. Dermed er det kun Region Hovedstaden, der kan bryste sig af flere tilmeldte til de topmøder, som bliver holdt i landets fem regioner

Bred repræsentation

Blandt de tilmeldte udvælges 275 deltagere. Alle kommuner i regionen er repræsenteret blandt de borgere, der skal deltage. Der udvælges en deltagergruppe, der så vidt muligt skal afspejle Region Syddanmarks indbyggersammensætning.

Afrunding på karavanen

Borgertopmødet er afslutningen på regionens sundhedskaravane, som begynder tirsdag 22. februar i Esbjerg, når medlemmer af regionsrådet blandt andet møder medlemmer af Ældresagen og byens eliteishockeyspillere.

Borgergrupperne skal give politikerne input til den kommende vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, som skal sætte mål for regionens sundhedsindsats i fremtiden. Sundhedskaravanen besøger også Vejle 23. februar, Sønderborg 24. februar og Odense 1. marts, inden den når til topmødet i Middelfart 5. marts.

Politisk interesse

Den politiske opbakning til karavanen er også stor. Til borgertopmødet har 31 politikere meldt deres ankomst, mens der på busturen rundt i regionen deltager 10-12 politikere pr. dag.

Karavanen kan følges på sundhedskaravanen.nu eller på facebook ”Sundhedskaravanen i Region Syddanmark”.

APPFWU01V