Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Svendborg indviet

Der var fuldt hus på Vilhelmskildevej 1E i Svendborg, da regionens første lokalpsykiatri officielt slog portene op for verden udenom. Officielt - fordi det faktisk er godt et halvt år siden, at de 40 medarbejdere rykkede ind i lokalerne. Dermed er de omkring 700 patienter, som drager nytte af lokalpsykiatriens ambulante ekspertise, allerede vant til adresse- og navneforandringen.

Gæstebuddet gjaldt medarbejdere, kolleger, repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer og andre samarbejdspartnere fra kommune og lægepraksis - og regionspolitikerne med Carl Holst og Jytte Lauridsen – formænd for henholdsvis regionsråd og psykiatriudvalg – i spidsen.

Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, bød velkommen og gav først ordet videre til regionsrådsformanden, der udtrykte sin tilfredshed over at være med til at sætte fokus på psykiske lidelser:

 

- Psykiatriplanen består af mange elementer, som alle skal medvirke til at give psykisk syge bedre betingelser. Indførelsen af lokalpsykiatri er et af dem, sagde Carl Holst (V).

- Psykiatriplanen består af mange elementer, som alle skal medvirke til at give psykisk syge bedre betingelser. Indførelsen af lokalpsykiatri er et af dem, sagde Carl Holst (V).

Ambulant fokus

Med indførelsen af lokalpsykiatri kommer den ambulante indsats i højere grad i fokus. Psykiatrisygehuset møder patienter og pårørende i lokalpsykiatrien, men også hjemme hos den psykisk syge borger.

- Vores førsteprioritet er at være derude lokalt, så vi kan tage hånd om psykisk syge, der hvor de er forankret. Vi tror på, at vi bedst kan hjælpe patienterne til at kunne være en del af fællesskabet, når vi er tæt på dem i hverdagen.

Også Jytte Lauridsen havde meldt sig som taler. Hun betegnede indvielsen af Lokalpsykiatri Svendborg som en milepæl:

Også Jytte Lauridsen havde meldt sig som taler. Hun betegnede indvielsen af Lokalpsykiatri Svendborg som en milepæl:

- I psykiatriudvalget har vi gennem de seneste år nøje fulgt jeres arbejde med at bevæge behandlingspsykiatrien derhen, hvor vi politikere har peget på, at den skal være – nemlig tilgængelig og åben midt i samfundet. Målet er, at patienten kan leve et hverdagsliv som alle andre, sagde hun.

Flere indvielser på vej

Indvielsen af Lokalpsykiatri Svendborg den 22. februar 2011 er den første i rækken. Den 15. marts indvies Lokalpsykiatri Tønder, og inden sommerferien følger indvielser af lokalpsykiatrierne i Brørup og Fredericia.

Indholdet

Både Lokalpsykiatri Svendborg og de øvrige lokalpsykiatrier kommer - ud over distriktspsykiatri (eller almenfunktion) - til at rumme psykosefunktion for de sværest syge, fx patienter, der lider af skizofreni. Også en akutfunktion er et fast element. Her vil fokus være at gøre en indsats for de patienter, der har brug for hjælp i en kortere periode. Det kan fx være borgere, der lider af depression.

Hver lokalpsykiatri skal også rumme en PsykInfo. PsykInfoerne bliver ”søstre” til de lokale PsykInfoer, som allerede findes på døgnafsnittene i de fleste byer i Region Syddanmark.

Stemningsbillede

Stemningsbillede

Stemningsbillede

Stemningsbillede

Fortsat samme antal senge

I ”Fremtidens Psykiatri” står der, at lokalpsykiatri skal være indgangsporten til al psykiatrisk behandling. Men indførelsen af lokalpsykiatri kommer ikke til at betyde, at der ændres i antallet af sengepladser i den syddanske psykiatri.

Lokalpsykiatri Svendborg ligger tæt på bycentrum og tæt på den psykiatriske afdelings døgnafsnit ved Svendborg Sygehus. Fotos: Jørgen Diswal.

Lokalpsykiatri Svendborg ligger tæt på bycentrum og tæt på den psykiatriske afdelings døgnafsnit ved Svendborg Sygehus. Fotos: Jørgen Diswal.

Det er målet, at der er lokalpsykiatri i alle større byer i Region Syddanmark inden udgangen af 2015.

APPFWU02V