Skip til primært indhold

I top med flere praktikpladser

En kommende lægesekretær og en ernæringsassistentelev var blandt dem, der sidste år fik glæde af de 675 praktikpladser, Region Syddanmark oprettede i 2010.

For at undgå, at de unge fra erhvervsskolerne står uden en praktikplads, blev der sidste år gjort en ekstra indsats for at oprette nye praktikpladser.

Region Syddanmark havde sat som mål for 2010 at oprette 665 nye praktikpladser, men ved årets udgang kunne der lægges yderligere ti til det tal.

Det gode resultat skyldes en stor indsats fra regionens sygehuse og institutioner.

På grund af den økonomiske afmatning stod mange elever fra erhvervsskolerne uden en praktikplads fra efteråret 2008 – en udvikling, som det sidste år lykkedes at vende.

De fleste praktikpladser er oprettet indenfor social- og sundhedsassistentområdet. Men også ernæringsassistent-, serviceassistent-, lægesekretær- og kontorassistenteleverne udgør en stor del af de ekstra praktikpladser.

Sikrer de unges fremtid

- Som region er det vigtigt, at vi er gået foran i oprettelsen af flere praktikpladser, så vi sikrer de unge en god fremtid, og syddanske virksomheder i fremtiden har adgang til faglært arbejdskraft. Det vil vi også arbejde for fremover, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Der var også fokus på de manglende praktikpladser, da Danske Regioner og KL sammen med regeringen i november 2009 indgik en aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner i 2010.

For regionerne betød det, at de skulle ud og oprette 330 ekstra praktikpladser indenfor erhvervsuddannelserne. Heraf skulle Region Syddanmark oprette 71 ekstra pladser i forhold til 2009.

Flere praktikpladser i 2011

Danske Regioner, KL og regeringen forhandler lige nu praktikaftalen for 2011, hvor det forventes, at der bliver stillet et krav om oprettelse af endnu flere ekstra praktikpladser.

Det sker blandt andet for at imødekomme en stigende tilvækst på erhvervsuddannelserne, og dermed sikre de unges uddannelsesforløb.

APPFWU01V